Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin (HTTT) quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

28, Tháng 2, 2018

Cấm cán bộ, công chức sử dụng xe công đi lễ hội, du xuân

23, Tháng 2, 2018

Chính sách cho giáo viên mầm non áp dụng từ 20/02/2018

17, Tháng 2, 2018

Nâng cao nhận thức về vai trò của phụ nữ trong tình hình mới

13, Tháng 2, 2018

Thêm 03 đối tượng phải công khai chất lượng giáo dục, đào tạo

11, Tháng 2, 2018

Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học (VLVH).

11, Tháng 2, 2018

Định nghĩa về việc “yêu nhiều” của giới trẻ sinh viên

4, Tháng 1, 2018

Chính sách giáo dục, môi trường có hiệu lực đầu tháng 9/2017

29, Tháng 8, 2017

04 Thông tư về giáo dục có hiệu lực từ đầu tháng 5/2017

5, Tháng 5, 2017

Thời hạn cấp bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

5, Tháng 5, 2017

Thêm đối tượng được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

5, Tháng 5, 2017

Hoàn thành việc sửa đổi Bộ luật lao động trong năm 2018

5, Tháng 5, 2017

Điều kiện tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2017

22, Tháng 3, 2017

Bỏ hình thức thi tốt nghiệp ĐH đối với hệ vừa làm vừa học

22, Tháng 3, 2017

Những văn bản, quy định mới nổi bật từ ngày 04 - 07/03

8, Tháng 3, 2017
Page 1/2 <12>