Giới thiệu về Bộ môn Lý luận Chính trị

Bộ môn Lý luận Chính trị được thành lập cùng với sự ra đời của Khoa Khoa học cơ bản vào tháng 5 năm 2006. Đến tháng 9 năm 2013, Bộ môn được nâng cấp, tách ra khỏi khoa KHCB thành Bộ môn trực thuộc Trường theo Quyết định số: 1145/QĐ-ĐHTN, của Giám đốc ĐHTN ký ngày 12 tháng 9 năm 2013.

Đọc thêm...