Cơ sở vật chất

GIỚI THIỆU CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Hệ thống cơ sở vật chất của Bộ môn bao gồm 12 phòng làm việc tại nhà A5.

P/s: Xem chi tiết tại file đính kèm

Tin mới hơn

Tin cũ hơn