Chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 4/2018

1. Quy định mới về kỳ báo cáo thống kê ngành Nội vụ 

Đó là nội dung được quy định tại Thông tư 03/2018/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 23/4/2018 quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành nội vụ. 

Theo đó, kỳ báo cáo thống kê được quy định mới hơn so với quy định tương ứng tại Thông tư 09/2013/TT-BNV. Cụ thể:

Tại Thông tư 09 quy định kỳ báo cáo là kỳ báo cáo năm, còn tại Thông tư 03 quy định kỳ báo cáo thống kê theo từng thời khoản thời gian nhất định như sau:

- Báo cáo năm: Bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng đầu tiên cho đến ngày cuối cùng của tháng thứ 12 của kỳ báo cáo thống kê đó;

- Báo cáo theo nhiệm kỳ: Bắt đầu tư ngày đầu tiên của nhiệm kỳ cho đến ngày cuối cùng của nhiệm kỳ báo cáo thống kê đó;

- Báo cáo đột xuất: Được thực hiện để giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ thu thập các thông tin ngoài các thông tin thống kê được thu thập, tổng hợp theo chế độ báo cáo thống kê định kỳ.

- Báo cáo khác: Trong trường hợp nhằm thực hiện các yêu cầu về quản lý nhà nước, cơ quan quản lý yêu cầu báo cáo phải bằng văn bản trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt. 

2. Những hành vi nghiêm cấm trong cơ sở giam giữ của QĐND

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 27/2018/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 30/4/2018 về ban hành nội quy cơ sở giam giữ trong quân đội nhân dân (QĐND).

Theo đó, trong cơ sở giam giữ của QĐND nghiêm cấm thực hiện một số hành vi, đơn cử như sau:

- Vi phạm quy định pháp luật và Nội quy cơ sở giam giữ; không chấp hành hoặc cản trở chấp hành lệnh, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền; 

- Các hình thức đồng tính luyến ái, quan hệ tình dục;

- Bói toán, cúng lễ, truyền đạo, các hành vi mê tín, dị đoan, đánh bạc dưới mọi hình thức;

- Giả vờ ốm, đau hoặc không chấp hành chỉ định, hướng dẫn của cán bộ cơ sở giam giữ và cơ sở khám, chữa bệnh; 

- Thông tin sai lệch nhằm kích động người khác gây mất trật tự trong cơ sở giam giữ.

3. Điều kiện xét thăng hạng giảng viên 

Thông tư 08/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 27/4/2018 quy định giảng viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập được đăng ký xét thăng hạng giảng viên khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Cơ sở giáo dục có nhu cầu và được cấp có thẩm quyền cử đi dự xét;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 03 năm liên tục tính đến thời điểm xét; được đánh giá có đủ phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật;

- Có đủ tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự xét theo quy định tại Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014;

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III hoặc giảng viên chính hạng II khi đăng ký xét tuyển thăng hạng chức danh giảng viên chính hạng II hoặc giảng viên cao cấp hạng I. 

4. Một số tài khoản hạch toán nghiệp vụ kế toán liên quan đến chứng quyền

Nội dung này được quy định tại Thông tư 23/2018/TT-BTC có hiệu lực từ 27/4/2018 hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành. 

Theo đó, một số tài khoản hạch toán nghiệp vụ kế toán liên quan đến chứng quyền bao gồm:

- Tài khoản 329 - Phải trả chứng quyền: Tài khoản này phản ánh số phải trả chứng quyền hiện có và tình hình biến động của tài khoản phải trả chứng quyền do đánh giá lại chứng quyền theo giá thị trường.

- Mở tài khoản chi tiết của Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng để theo dõi tiền bảo đảm thanh toán tại ngân hàng lưu ký trước khi chào bán chứng quyền, tiền gửi tại tài khoản phong tỏa và tiền gửi tại tài khoản tự doanh.

- Tài khoản 018 - Chứng quyền (mở chi tiết theo từng loại chứng quyền).

Xem toàn văn văn bản Xem lược đồ các văn bản liên quan Tải về

Tin mới hơn

Tin cũ hơn