Nâng cao nhận thức về vai trò của phụ nữ trong tình hình mới

 

Đây là một trong những nhiệm vụ tại Chỉ thị 21-CT/TW do Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 20/01/2018.

Theo đó, để tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, Ban Bí thư chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

- Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, vị trí, tiềm năng to lớn của phụ nữ, về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. 

- Thực hiện các chính sách hỗ trợ phụ nữ ở vùng cao, vùng sâu, biên giới, hải đảo, người dân tộc thiểu số, khuyết tật, đơn thân, cao tuổi, phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, lao động nữ di cư, chuyển đổi nghề. 

- Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ, trẻ em gái. 

- Nghiên cứu tuổi nghỉ hưu đối với một số nhóm lao động nữ phù hợp với pháp luật về lao động, quá trình phát triển của đất nước… 

Xem thêm chi tiết tại Chỉ thị 21-CT/TW có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Xem toàn văn văn bản Xem lược đồ các văn bản liên quan Tải về

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn