Chi đoàn sinh viên

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÁC CHI ĐOÀN TRỰC THUỘC LIÊN CHI ĐOÀN

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

Liên chi đoàn Bộ môn LLCT có 12 chi đoàn sinh viên trực thuộc.

 

P/s: Xem danh sách ban chấp hành các chi đoàn tại file đính kèm.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn