Chi đoàn sinh viên

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CÁC CHI ĐOÀN TRỰC THUỘC LIÊN CHI ĐOÀN

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

Năm học 2017 - 2018, Liên chi đoàn Bộ môn LLCT có 4 chi đoàn sinh viên trực thuộc.

    DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN NĂM HỌC (2017 - 2018)
    Đơn vị LCĐ - LCH Bộ môn LLCT  
             
STT MSSV Họ và tên Khóa Chi đoàn Ghi chú
1 K175520114001 Cao Tuấn Anh K53 K53CĐT.01  
2 K175520114002 Lê Tuấn Anh K53 K53CĐT.01  
3 K175520114003 Trần Việt Anh K53 K53CĐT.01  
4 K175520114071 Vũ Hoàng Anh K53 K53CĐT.01  
5 K175520114004 Dương Đình Bằng K53 K53CĐT.01  
6 K175520114005 Nguyễn Thanh Bình K53 K53CĐT.01  
7 K175520114006 Trần Quốc Chiến K53 K53CĐT.01  
8 K175520114007 Dương Văn Cường K53 K53CĐT.01  
9 K175520114012 Mai Công Dũng K53 K53CĐT.01  
10 K175520114014 Trần Đức Duy K53 K53CĐT.01  
11 K175520114013 Nguyễn Đại Dương K53 K53CĐT.01 Bí thư chi đoàn
12 K175520114009 Ma Tiến Điệp K53 K53CĐT.01  
13 K175520114011 Nguyễn Mạnh Đức K53 K53CĐT.01  
14 K175520114015 Nguyễn Hải Hậu K53 K53CĐT.01  
15 K175520114016 Đoàn Minh Hiếu K53 K53CĐT.01  
16 K175520114017 Phan Trung Hiếu K53 K53CĐT.01  
17 K175520114018 Lê Huy Hoàng K53 K53CĐT.01  
18 K175520114019 Nguyễn Huy Hoàng K53 K53CĐT.01  
19 K175520114021 Mẫn Xuân Hội K53 K53CĐT.01  
20 K175520114220 Ngô Văn Hùng K53 K53CĐT.01  
21 K175520114022 Nguyễn Anh Hùng K53 K53CĐT.01  
22 K175520114024 Đồng An Huy K53 K53CĐT.01  
23 K175520114025 Trần Văn Huy K53 K53CĐT.01  
24 K175520114023 Nguyễn Đỗ Việt Hưng K53 K53CĐT.01  
25 K175520114026 Chu Tam Khôi K53 K53CĐT.01  
26 K175520114205 Nguyễn Trung Kiên K53 K53CĐT.01  
27 K175520114027 Vũ Tùng Lâm K53 K53CĐT.01  
28 K175520114028 Tạ Văn Linh K53 K53CĐT.01  
29 K175520114029 Hoàng Văn Lực K53 K53CĐT.01  
30 K175520114204 Hoàng Ngọc Lương K53 K53CĐT.01  
31 K175520114031 Nguyễn Thị Mai K53 K53CĐT.01  
32 K175520114032 Trần Đức Mạnh K53 K53CĐT.01  
33 K175520114033 Phan Công Minh K53 K53CĐT.01  
34 K175520114034 Hoàng Hoài Nam K53 K53CĐT.01  
35 K175520114035 Nguyễn Phương Nam K53 K53CĐT.01  
36 K175520114217 Long Thị Nghĩa K53 K53CĐT.01  
37 K175520114036 Phạm Quang Nghĩa K53 K53CĐT.01  
38 K175520114037 Lường Quang Oanh K53 K53CĐT.01  
39 K175520114038 Đỗ Văn Phòng K53 K53CĐT.01  
40 K175520114039 Nguyễn Văn Phúc K53 K53CĐT.01  
41 K175520114040 Ngô Văn Phụng K53 K53CĐT.01  
42 K175520114041 Hoàng Minh Quang K53 K53CĐT.01  
43 K175520114042 Cao Văn Quyết K53 K53CĐT.01  
44 K175520114043 Nguyễn Thế San K53 K53CĐT.01  
45 K175520114044 Dương Công Sơn K53 K53CĐT.01  
46 K175520114206 Vũ Văn Sỹ K53 K53CĐT.01  
47 K175520114045 Đinh Đức Tài K53 K53CĐT.01  
48 K175520114047 Đặng Thành Thái K53 K53CĐT.01  
49 K175520114050 Nguyễn Chí Thanh K53 K53CĐT.01  
50 K175520114051 Nguyễn Tiến Thành K53 K53CĐT.01  
51 K175520114048 Đặng Toàn Thắng K53 K53CĐT.01  
52 K175520114049 Nguyễn Đức Thắng K53 K53CĐT.01  
53 K175520114052 Dương Văn Thịnh K53 K53CĐT.01  
54 K175520114053 Đinh Thế Thơ K53 K53CĐT.01  
55 K175520114054 Hoàng Văn Thực K53 K53CĐT.01  
56 K175520114055 Hoàng Việt Tiến K53 K53CĐT.01  
57 K175520114057 Vũ Văn Toàn K53 K53CĐT.01  
58 K175520114058 Trần Đức Trà K53 K53CĐT.01  
59 K175520114059 Lương Quang Trường K53 K53CĐT.01  
60 K175520114060 Phạm Xuân Trường K53 K53CĐT.01  
61 K175520114061 Lường Đình Ngọc K53 K53CĐT.01  
62 K175520114063 Trương Văn Tuấn K53 K53CĐT.01  
63 K175520114064 Trần Thanh Tùng K53 K53CĐT.01  
64 K175520114062 Đào Duy Từ K53 K53CĐT.01  
65 K175520114065 Lê Đăng Văn K53 K53CĐT.01  
66 K175520114066 Vũ Xuân Viết K53 K53CĐT.01  
67 K175520114067 Nguyễn Hoàng Việt K53 K53CĐT.01  
68 K175520114068 Ninh Xuân Vinh K53 K53CĐT.01  
69 K175520114203 Nguyễn Phương K53 K53CĐT.01  
70 K175520114069 Đỗ Trung Anh K53 K53CĐT.02  
71 K175520114070 Lê Tuấn Anh K53 K53CĐT.02  
72 K175520114072 Nguyễn Lương Bằng K53 K53CĐT.02  
73 K175520114074 Nguyễn Đức Chỉnh K53 K53CĐT.02  
74 K175520114209 Nguyễn Cường K53 K53CĐT.02  
75 K175520114075 Nguyễn Quốc Cường K53 K53CĐT.02  
76 K175520114077 Nguyễn Thị Doan K53 K53CĐT.02  
77 K175520114080 Ngô Tiến Dũng K53 K53CĐT.02  
78 K175520114207 Ngô Minh Dương K53 K53CĐT.02  
79 K175520114076 Phạm Hải Đăng K53 K53CĐT.02  
80 K175520114078 Dương Văn Đức K53 K53CĐT.02  
81 K175520114079 Phùng Thế Đức K53 K53CĐT.02  
82 K175520114082 Bùi Lê Hải K53 K53CĐT.02  
83 K175520114083 Lê Ngọc Hiển K53 K53CĐT.02  
84 K175520114084 Hoàng Mạnh Hiếu K53 K53CĐT.02  
85 K175520114085 Thân Văn Hiếu K53 K53CĐT.02  
86 K175520114086 Lê Nhật Hoàng K53 K53CĐT.02  
87 K175520114087 Nông Việt Hoàng K53 K53CĐT.02  
88 K175520114088 Vũ Huy Hoàng K53 K53CĐT.02  
89 K175520114091 Cao Văn Huy K53 K53CĐT.02  
90 K175520114092 Lê Đức Huy K53 K53CĐT.02  
91 K175520114089 Nguyễn Đăng Hứa K53 K53CĐT.02  
92 K175520114090 Khúc Văn Hưng K53 K53CĐT.02  
93 K175520114093 Phạm Ngọc Khải K53 K53CĐT.02  
94 K175520114211 Đặng Văn Khang K53 K53CĐT.02  
95 K175520114094 Nguyễn Trung Kiên K53 K53CĐT.02  
96 K175520114095 Dương Văn Lành K53 K53CĐT.02  
97 K175520114096 Vũ Đức Lộc K53 K53CĐT.02  
98 K175520114097 Nguyễn Đăng Lực K53 K53CĐT.02  
99 K175520114098 Triệu Đức Lương K53 K53CĐT.02  
100 K175520114099 Đồng Đức Mạnh K53 K53CĐT.02  
101 K175520114100 Nguyễn Văn Minh K53 K53CĐT.02  
102 K175520114101 Dương Hải Nam K53 K53CĐT.02  
103 K175520114102 Hoàng Văn Nam K53 K53CĐT.02  
104 K175520114103 Nguyễn Phương Nam K53 K53CĐT.02  
105 K175520114104 Lê Quang Ngọc K53 K53CĐT.02  
106 K175520114105 Bằng Văn Phong K53 K53CĐT.02  
107 K175520114106 Phan Xuân Phú K53 K53CĐT.02  
108 K175520114107 Trần Hữu Phúc K53 K53CĐT.02  
109 K175520114109 Triệu Văn Quang K53 K53CĐT.02  
110 K175520114108 Vũ Văn Quân K53 K53CĐT.02  
111 K175520114110 Nguyễn Xuân Quyết K53 K53CĐT.02   
112 K175520114111 Nguyễn Văn Sáng K53 K53CĐT.02  
113 K175520114221 Hà Văn Sơn K53 K53CĐT.02  
114 K175520114112 Trương Ngọc Sơn K53 K53CĐT.02  
115 K175520114113 Nguyễn Anh Tài K53 K53CĐT.02  
116 K175520114114 Chu Văn Tâm K53 K53CĐT.02  
117 K175520114115 Nguyễn Công Thái K53 K53CĐT.02  
118 K175520114118 Đoàn Đức Thành K53 K53CĐT.02  
119 K175520114119 Nguyễn Tuấn Thành K53 K53CĐT.02  
120 K155520114121 Phạm Ngọc Thành K53 K53CĐT.02  
121 K175520114116 Ngô Đức Thắng K53 K53CĐT.02  
122 K175520114117 Nguyễn Phú Thắng K53 K53CĐT.02  
123 K175520114120 Đỗ Bảo Thịnh K53 K53CĐT.02  
124 K175520114121 Nguyễn Văn Thời K53 K53CĐT.02  
125 K175520114210 Đồng Thị Thư K53 K53CĐT.02 Bí thư chi đoàn
126 K175520114122 Nguyễn Quang Thực K53 K53CĐT.02  
127 K175520114123 Nguyễn Văn Tiến K53 K53CĐT.02  
128 K175520114124 Dương Danh Toàn K53 K53CĐT.02  
129 K175520114125 Trần Văn Tòng K53 K53CĐT.02  
130 K175520114127 Ngô Quang Trường K53 K53CĐT.02  
131 K175520114128 Dương Anh K53 K53CĐT.02  
132 K175520114129 Nguyễn Ngọc K53 K53CĐT.02  
133 K175520114130 Nguyễn Anh Tuấn K53 K53CĐT.02  
134 K175520114131 Hoàng Văn Tùng K53 K53CĐT.02  
135 K175520114208 Nông Thanh Tùng K53 K53CĐT.02  
136 K175520114132 Vũ Minh Tước K53 K53CĐT.02  
137 K175520114133 Vũ Xuân Văn K53 K53CĐT.02  
138 K175520114134 Hà Viết Việt K53 K53CĐT.02  
139 K175520114135 Bùi Quang Vinh K53 K53CĐT.02  
140 K175520114136 Lường Mạnh K53 K53CĐT.02  
141 K175520114137 Phan Đức Anh K53 K53CĐT.03  
142 K175520114139 Nguyễn Quốc Bảo K53 K53CĐT.03  
143 K175520114138 Phạm Văn Bắc K53 K53CĐT.03  
144 K175520114219 Hứa Xuân Bằng K53 K53CĐT.03  
145 K175520114140 Dương Ngô Cầu K53 K53CĐT.03  
146 K175520114141 Sùng A Chư K53 K53CĐT.03  
147 K175520114142 Lê Công Chức K53 K53CĐT.03  
148 K175520114143 Nguyễn Xuân Cường K53 K53CĐT.03  
149 K175520114146 Dương Văn Dũng K53 K53CĐT.03  
150 K175520114216 Nguyễn Tấn Dũng K53 K53CĐT.03  
151 K175520114147 Nguyễn Việt Dũng K53 K53CĐT.03 Bí thư chi đoàn
152 K175520114148 Phạm Đức Duy K53 K53CĐT.03  
153 K175520114144 Dương Quốc Đạt K53 K53CĐT.03  
154 K175520114145 Nguyễn Danh Đông K53 K53CĐT.03  
155 K175520114149 Đỗ Minh Hải K53 K53CĐT.03  
156 K175520114150 Nguyễn Ngọc Hiển K53 K53CĐT.03  
157 K175520114151 Nguyễn Hoàng Hiệp K53 K53CĐT.03  
158 K175520114152 Nguyễn Minh Hiếu K53 K53CĐT.03  
159 K175520114153 Trần Huy Hiệu K53 K53CĐT.03  
160 K175520114154 Nguyễn Huy Hoàng K53 K53CĐT.03  
161 K175520114155 Lê Huy Hội K53 K53CĐT.03  
162 K175520114157 Doãn Công Huy K53 K53CĐT.03  
163 K175520114158 Nịnh Văn Huy K53 K53CĐT.03  
164 K175520114159 Đỗ Xuân Khoa K53 K53CĐT.03  
165 K175520114160 Trịnh Vũ Lâm K53 K53CĐT.03  
166 K175520114161 Lê Tấn Linh K53 K53CĐT.03  
167 K175520114162 Nguyễn Thị Diệu Linh K53 K53CĐT.03  
168 K175520114163 Đỗ Văn Long K53 K53CĐT.03  
169 K175520114164 Vũ Văn Lực K53 K53CĐT.03  
170 K175520114165 Hoàng Công Mạnh K53 K53CĐT.03  
171 K175520114166 Nguyễn Văn Minh K53 K53CĐT.03  
172 K175520114213 Đặng Văn Nam K53 K53CĐT.03  
173 K175520114167 Hoàng Hoài Nam K53 K53CĐT.03  
174 K175520114168 Ngô Phương Nam K53 K53CĐT.03  
175 K175520114169 Nhữ Đình Nam K53 K53CĐT.03  
176 K175520114170 Phạm Thế Nam K53 K53CĐT.03  
177 K175520114171 Vi Quang Nhật K53 K53CĐT.03  
178 K175520114172 Nguyễn Tiến Phong K53 K53CĐT.03  
179 K175520114173 Dương Hồng Phúc K53 K53CĐT.03  
180 K175520114174 Dương Minh Quang K53 K53CĐT.03  
181 K175520114175 Lương Văn Quý K53 K53CĐT.03  
182 K175520114176 Lý Như Quỳnh K53 K53CĐT.03  
183 K175520114177 Tăng Văn Sinh K53 K53CĐT.03  
184 K175520114178 Vũ Văn Sỹ K53 K53CĐT.03  
185 K175520114180 Nguyễn Văn Tài K53 K53CĐT.03  
186 K175520114215 Bùi Văn Tâm K53 K53CĐT.03  
187 K175520114181 Trương Thanh Tân K53 K53CĐT.03  
188 K175520114183 Nguyễn Chí Thanh K53 K53CĐT.03  
189 K175520114184 Lại Tiến Thành K53 K53CĐT.03  
190 K175520114212 Phan Văn Thành K53 K53CĐT.03  
191 K175520114182 Phùng Thị Hồng Thắm K53 K53CĐT.03  
192 K175520114185 Phạm Văn Thi K53 K53CĐT.03  
193 K175520114186 Trần Đức Thịnh K53 K53CĐT.03  
194 K175520114187 Phạm Trung Thông K53 K53CĐT.03  
195 K175520114188 Đặng Hữu Thuận K53 K53CĐT.03  
196 K175520114189 Hoàng Phương Tiến K53 K53CĐT.03  
197 K175520114190 Phạm Văn Tiến K53 K53CĐT.03  
198 K175520114191 Đàm Văn Toàn K53 K53CĐT.03  
199 K175520114192 Nguyễn Thành Trung K53 K53CĐT.03  
200 K175520114193 Nguyễn Chí Trường K53 K53CĐT.03  
201 K175520114194 Dương Minh K53 K53CĐT.03  
202 K175520114195 Nguyễn Văn K53 K53CĐT.03  
203 K175520114196 Nguyễn Quang Tuấn K53 K53CĐT.03  
204 K175520114197 Nguyễn Quang Tuấn K53 K53CĐT.03  
205 K175520114198 Nguyễn Quang Tùng K53 K53CĐT.03  
206 K175520114199 Nguyễn Văn Tuyên K53 K53CĐT.03  
207 K175520114200 Đỗ Văn Viện K53 K53CĐT.03  
208 K175520114201 Nguyễn Xuân Vinh K53 K53CĐT.03  
209 K175520114214 Lê Thị Yến K53 K53CĐT.03  
210 K175520114202 Ninh Thị Yến K53 K53CĐT.03  
211 K175520207002 Nguyễn Thị Bình K53 K53ĐTT.01  
212 K175520207003 Trần Văn Bình K53 K53ĐTT.01  
213 K175520207004 Nguyễn Minh Chiến K53 K53ĐTT.01  
214 K175520207005 Ngô Thị Chinh K53 K53ĐTT.01  
215 K175520207044 Nguyễn Thị Lệ Diễm K53 K53ĐTT.01  
216 K175520207007 Lê Thị Thùy Dung K53 K53ĐTT.01  
217 K175520207008 Đặng Tuấn Dũng K53 K53ĐTT.01  
218 K175520207009 Nguyễn Thùy Dương K53 K53ĐTT.01  
219 K175520207006 Nhâm Ngọc Đại K53 K53ĐTT.01  
220 K175520207010 Lý Viết Hiếu K53 K53ĐTT.01 Bí thư chi đoàn
221 K175520207043 Dương Thị Hòa K53 K53ĐTT.01  
222 K175520207011 Nguyễn Thị Huế K53 K53ĐTT.01  
223 K175520207012 Lại Vi Hưng K53 K53ĐTT.01  
224 K175520207039 Vũ Công Hữu K53 K53ĐTT.01  
225 K175520207048 Quan Văn Khang K53 K53ĐTT.01  
226 K175520207013 Ngô Thị Yến Linh K53 K53ĐTT.01  
227 K175520207014 Phạm Mai Linh K53 K53ĐTT.01  
228 K175520207038 Ngô Thị Loan K53 K53ĐTT.01  
229 K175520207015 Nguyễn Phương Mai K53 K53ĐTT.01  
230 K175520207016 Bế Viết Mạnh K53 K53ĐTT.01  
231 K175520207017 Lý Đình Nam K53 K53ĐTT.01  
232 K175520207042 Phùng Đại Nghĩa K53 K53ĐTT.01  
233 K175520207040 Nguyễn Thị Bích Ngọc K53 K53ĐTT.01  
234 K175520207018 Hoàng Thị Trang Nhung K53 K53ĐTT.01  
235 K175520207047 Nguyễn Thị Trang Nhung K53 K53ĐTT.01  
236 K175520207019 Nguyễn Văn Phong K53 K53ĐTT.01  
237 K175520207036 Nguyễn Thị Phương K53 K53ĐTT.01  
238 K175520207050 Lê Văn Quang K53 K53ĐTT.01  
239 K175520207045 Hà Ngọc Quân K53 K53ĐTT.01  
240 K175520207037 Phạm Bá Quân K53 K53ĐTT.01  
241 K175520207021 Tạ Thị Quế K53 K53ĐTT.01  
242 K175520207022 Nguyễn Kiến Quốc K53 K53ĐTT.01  
243 K175520207049 Trần Thị Thảo K53 K53ĐTT.01  
244 K175520207023 Đoàn Trọng Thắng K53 K53ĐTT.01  
245 K175520207024 Trần Văn Thống K53 K53ĐTT.01  
246 K175520207025 Hà Ngọc Thuận K53 K53ĐTT.01  
247 K175520207026 Hoàng Thị Thùy K53 K53ĐTT.01  
248 K175520207027 Lê Quang Trung K53 K53ĐTT.01  
249 K175520207028 Đào Duy Tùng K53 K53ĐTT.01  
250 K175520207031 Nguyễn Văn Tuyền K53 K53ĐTT.01  
251 K175520207030 Nguyễn Thị Tươi K53 K53ĐTT.01  
252 K175520207032 Nguyễn Thị Uyên K53 K53ĐTT.01  
253 K175520207033 Vi Thị Thu Uyên K53 K53ĐTT.01  
254 K175520207034 Phạm Quốc Việt K53 K53ĐTT.01  
255 K175520207035 Nguyễn Thị Xoan K53 K53ĐTT.01  
256 K175520214001 Nguyễn Minh Chiến K53 K53KMT.01  
257 K175520214002 Trần Công Chiến K53 K53KMT.01  
258 K175520214003 Nguyễn Văn Công K53 K53KMT.01  
259 K155520214005 Bằng Việt Hào K53 K53KMT.01  
260 K175520214021 Nguyễn Mạnh Hùng K53 K53KMT.01  
261 K175520214006 Lang Duy Kha K53 K53KMT.01  
262 K175520214007 Nguyễn Văn Khánh K53 K53KMT.01  
263 K175520214008 Bế Thị Nhật Lam K53 K53KMT.01  
264 K175520214009 Nguyễn Tùng Lâm K53 K53KMT.01  
265 K175520214011 Nguyễn Thị Diễm My K53 K53KMT.01  
266 K175520214012 Nguyễn Văn Nam K53 K53KMT.01  
267 K175520214014 Dương Văn Nghĩa K53 K53KMT.01  
268 K175520214015 Mã Văn Nguyễn K53 K53KMT.01  
269 K175520214016 Lục Thị Oanh K53 K53KMT.01  
270 K175520214017 Đào Duy Sơn K53 K53KMT.01  
271 K175520214018 Phạm Văn Thẩm K53 K53KMT.01  
272 K175520214019 Vũ Đức Thịnh K53 K53KMT.01  
273 K175520214020 Nguyễn Văn Tường K53 K53KMT.01  
             
             
             
             
          TM/BCH LCĐ  
             
             
             
          Trương Vũ Long  

 

P/s: Xem danh sách ban chấp hành các chi đoàn tại file đính kèm.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn