Liên chi hội sinh viên

 

DANH SÁCH LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

Ghi chú

1

Ngô Thị Phương Thảo

 Chi đoàn GV

LCH Trưởng

 

2

Nguyễn Nam Hưng

 Chi đoàn GV

LCH Phó

 

4

Hoàng Thị Hải Yến

Chi đoàn GV

LCH Phó

 

5

 Nguyễn Huy Hoàng

K53 CĐT 01

UV BTK

 

6

Nguyễn Ngọc Tú

K53 CĐT.02

UV BCH

 

7

Lê Huy Hội

 K53 CĐT.03

UV BCH

 

8

Lý Đình Nam

K53 ĐTT & KMT

UV BCH

 

9

Nguyễn Thị Doan

K53 CĐT.02

UV BCH

 

10

Lê Quang Trung

 K53 ĐTT & KMT

UV BCH

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn