Liên chi hội sinh viên

 

DANH SÁCH LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Thị Nương GV, Liên Chi hội trưởng
2 Nguyễn Nam Hưng GV, Liên Chi hội phó
3 Hoàng Thị Hải Yến GV, Ủy viên
4 Ngô Thị Phương Thảo GV, Ủy viên
5 Ngọ Văn Cương K50 ĐT03, Ủy viên
6 Bùi Trung Hải K50 KTO, Ủy viên
7 Lưu Trọng Nghĩa K50 KC05, Ủy viên
8 Ngô Thế Vinh K50 TĐH01, Ủy viên
9 Trần Tiến Đạt K50 CĐT02, Ủy viên

 

Có 12 chi hội sinh viên trực thuộc liên chi hội sinh viên Bộ môn LLCT.

 

P/s: Xem danh sách ban chấp hành các chi hội sinh viên tại file đính kèm.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn