Chi đoàn giáo viên

DANH SÁCH CHI ĐOÀN GIẢNG VIÊN BỘ MÔN LLCT

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Thị Vân Anh Bí thư
2 Hoàng Thị Hải Yến Phó bí thư
3 Trương Thị Thùy Liên Ủy viên
4 Nguyễn Thị Vân Đoàn viên
5 Nguyễn Thị Thu Hằng Đoàn viên
6 Lương Thị Thu Trang Đoàn viên
7 Lương Thị Thúy Nga Đoàn viên
8 Ngô Minh Thương Đoàn viên
9 Dương Thị Nhẫn Đoàn viên
10 Nguyễn Thị Nương Đoàn viên
11 Nguyễn Nam Hưng Đoàn viên
12 Trương Vũ Long Đoàn viên
13 Nguyễn Thị Nga Đoàn viên
14 Ngô Thị Phương Thảo Đoàn viên

Tin mới hơn

Tin cũ hơn