Chi đoàn giáo viên

DANH SÁCH CHI ĐOÀN GIẢNG VIÊN BỘ MÔN LLCT

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Thị Vân Anh Bí thư
2 Hoàng Thị Hải Yến Phó bí thư
3 Trương Thị Thùy Liên Ủy viên
4 Nguyễn Thị Vân Đoàn viên
5  Lương Thị Thúy Nga Đoàn viên
6  Ngô Minh Thương Đoàn viên
7  Dương Thị Nhẫn Đoàn viên
8 Nguyễn Thị Nương Đoàn viên
9 Nguyễn Thị Nga Đoàn viên
10 Nguyễn Nam Hưng Đoàn viên
11 Trương Vũ Long Đoàn viên
12 Ngô Thị Phương Thảo Đoàn viên
        

Tin mới hơn

Tin cũ hơn