Thông báo về việc tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức pháp luật cho sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp năm 2014"

THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu kiến thức Pháp luật cho sinh viên)

Thực hiện nội dung công văn số 112/KH-ĐHKTCN ngày 05 tháng 11 năm 2014 và 120/QĐ-ĐHKTCN ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Nhà trường về việc tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức pháp luật cho sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp năm 2014" nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, rèn luyện tác phong "Sống, học tập, làm việc theo hiến pháp và pháp luật" cho học sinh, sinh viên, góp phần xây dựng nếp sống văn hoá trong nhà trường; Nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về Hiến pháp, Pháp luật và một số luật cụ thể; Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên và người học, Bộ môn Lý luận Chính trị triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi, cụ thể như sau:

1. Chủ đề cuộc thi: "Tìm hiểu kiến thức pháp luật cho sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp năm 2014"

2. Thời gian: 13 - 30/11/2014

3. Đối tượng: Sinh viên K50 đang học tập tại trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp.

4. Hình thức: Thi viết bài theo câu hỏi có sẵn. Bài dự thi sử dụng tiếng Việt, được đánh máy và trình bày trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Time New Roman, lề trái là 3.5 cm, phải là 1.5 cm, trên 2.5 cm dưới 2.0 cm.

-  Địa điểm nộp bài: Văn phòng Bộ môn Lý luận Chính trị - Tầng 1 nhà A5 - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp chậm nhất ngày 30/11/2014. Liên hệ: Cô Nguyễn Thị Nương (số điện thoại: 01643.913.812).

            Trân trọng cảm ơn./.

                                                                                                               Thái Nguyên, ngày 13 tháng 11 năm 2014

                                                                                                                          T/M Bộ môn Lý luận Chính trị

 

                                                                                                                                 ThS. Nguyễn Thị Vân

 

P/s: Chi tiết xem tại file đính kèm

Tin mới hơn

Tin cũ hơn