BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2016 - 2017, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017 - 2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2016 - 2017, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017 - 2018

 1. BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2016 - 2017

Thực hiện thông báo số 21/CĐ - ĐHKTCN của công đoàn trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp ngày 12 tháng 05 năm 2017 về việc báo cáo tổng kết và khen thưởng Công đoàn năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ trong tâm năm học 2017-2018, Tổ Công đoàn Bộ môn Lý luận Chính trị báo cáo tình hình cụ thể như sau:

 1. 1.      Tình hình đội ngũ Nhà giáo và người lao động (NG&NLĐ) tại đơn vị năm học 2016 – 2017

* Tình hình đơn vị:

- Thuận lợi: Công đoàn bộ môn LLCT luôn nhận được quan tâm chỉ đạo sâu sát của công  đoàn, Đảng bộ và BGH Nhà trường. Cùng với đó là sự phối hợp hiệu quả, làm việc nhiệt tình, đoàn kết và nhất trí cao của tất cả các công đoàn viên trong bộ môn.

- Khó khăn: Số lượng công đoàn viên chủ yếu là nữ, đại đa số đang trong độ tuổi sinh đẻ, nuôi con nhỏ, nên có nhiều trở ngại trong hoạt động giáo dục và sinh hoạt công đoàn.

- Tổng số NG&NLĐ đến thời điểm 20/05/2017 là 16 người: Trong đó có 2 nam, 14 nữ; không kết nạp thêm công đoàn viên mới.  

- Có 1 đồng chí nghỉ chế độ thai sản trong 6 tháng theo quy định của luật Lao động, từ ngày 1/4/2017.

- Trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp: 07 đồng chí đang học NCS, 16 thạc sỹ. Tất cả công đoàn viên đều đã tham gia các lớp học nghiệp vụ sư phạm...

* Tình hình cán bộ, viên chức:

- Đời sống: Nhìn chung các đoàn viên công đoàn, các hộ gia đình kinh tế còn ở mức trung bình. Cuộc sống của các ĐVCĐ chủ yếu dựa vào lương của Nhà nước.

- Thu nhập: Lương cao nhất của ĐVCĐ là 4.480.000đ/tháng; lương thấp nhất của DDVCĐ là 2.400.000đ/tháng.

- Với đặc thù là giảng dạy các môn lý luận chính trị, các ĐVCĐ luôn nắm bắt sâu sắc tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, hoàn thành tốt vai trò giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên; đồng thời, luôn tiếp cận nhạy bén những chủ trương đổi mới của đất nước, của ngành giáo dục và CĐGD Việt Nam.

- Việc thực hiện chế độ chính sách: Tổ công đoàn đã triển khai kịp thời các chế độ chính sách đến với ĐVCĐ, đảm bảo chế độ cho các đoàn viên lao động như: chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ nâng lương định kỳ, chế độ nâng lương trước thời hạn, chế độ nghỉ thai sản, chế độ dưỡng sức sau khi sinh, chế độ ốm đau.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2016 – 2017

2.1. Về công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, NG&NLĐ; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định

Công đoàn bộ môn đã làm tốt công tác chỉ đạo, triển khai và đưa ra nhiều giải pháp thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đội ngũ cán bộ, NG&NLĐ:

+ Tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ, thăm hỏi, chăm lo đời sống tới từng công đoàn viên trong bộ môn, kịp thời động viên, hỗ trợ cán bộ công đoàn viên trong bộ môn gặp hoàn cảnh khó khăn…

+ Công đoàn đã làm tốt công tác thăm hỏi, động viên quan tâm chu đáo đến các công đoàn viên khi gặp khó khăn hoạn nạn, thăm hỏi tứ phân phụ mẫu ốm đau...

+ Tổ chức tặng quà cho con em công đoàn viên trong bộ môn nhân các dịp lễ tết; tuyên dương các cháu có thành tích học tập tốt…

+ Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp chỉ đạo tốt việc tổ chức Hội nghị CBVC… của đơn vị và của Nhà trường.

2.2. Về công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ NG&NLĐ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Trong năm học, tổ công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, tổ chức cho các công đoàn viên học tập, nghiên cứu, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về công tác Giáo dục và Đào tạo; tuyên truyền về công tác phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD; tuyên truyền về công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, trường học,…

2.3. Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, NG&NLĐ

+ Trong năm học vừa qua, công đoàn bộ môn đã phối họp triển khai, thực hiện tốt các nội dung: tuyên truyền tinh thần yêu nước, ý chí bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo tới cán bộ, NG&NLĐ và toàn thể sinh viên;

+ Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, triển khai hoạt động từ thiện của Bộ môn cho các em sinh viên nghèo vượt khó do Bộ môn quản lý.

2.4. Về đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của CĐGD các cấp; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

+ Dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Nhà trường, tổ công đoàn đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ viên chức vào ngày 03/01/2017.

+ Luôn nên cao tinh thần xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa tổ công đoàn với chính quyền và các đoàn thể trong Bộ môn.

+ Tổ chức họp công đoàn (trung bình 1 lần/ tháng) và các cuộc họp đột xuất để kịp thời phổ biến các chương trình của Nhà trường và của Bộ môn.

2.5. Công tác nữ công

Công tác nữ của Bộ môn Lý luận chính trị được gắn liền với hoạt động của Công đoàn Bộ môn và Công đoàn Trường ĐHKTCN. Trong năm học 2016-2017, nhờ có sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Chi bộ, của BCH Công đoàn Bộ môn và sự nhiệt tình tham gia của các nữ CBVC, công tác nữ của Bộ môn Lý luận chính trị đã đạt được một số kết quả sau:

+ 100% CBVC nữ (14 Cán bộ) đều hoàn thành nhiệm vụ được giao.

+ CBVC nữ luôn tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn theo từng tổ như xêmina, tổ chức các hoạt động phong trào...

+ CBVC nữ tham gia công tác quản lý của Bộ môn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Tham gia tích cực các hoạt động do Công đoàn và Ban nữ công của Nhà trường và của Bộ môn tổ chức. Cụ thể:

+ Tham gia đầy đủ các buổi mit tinh do Trường tổ chức vào các dịp lễ lớn trong năm; Tham gia cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày 20/10, đạt giải 3.

+ Phối hợp cùng Chi bộ và Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ môn thực hiện chương trình từ thiện cho sinh viên nghèo vượt khó do Bộ môn quản lý: phát quà Tết nguyên đán cho 5 sinh viên K52

+ Tặng quà cho các cháu là con CBVC trong Bộ môn nhân dịp Tết Trung thu và Tết Thiếu nhi.

+ 100% CBVC của Bộ môn đều được công nhận là gia đình văn hóa tại địa phương, tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào ở địa phương, thực hiện đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2.6. Về hoạt động đối ngoại

Công đoàn bộ môn đã cùng với công đoàn Nhà trường thực hiện tốt hoạt động đối ngoại, góp phần duy trì, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, nâng cao chất lượng nhà giáo, chất lượng giáo dục đào tạo; tổ chức các hoạt động tham quan, học tập kinh nghiệm giáo dục ở các cơ sở giáo dục trong nước và các cơ sở giáo dục ở các nước trong khu vực và trên thế giới: Đài Loan, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ.

 1. 3.      Đánh giá chung

1. Những ưu, khuyết điểm và hạn chế.

* Những thành tích nổi bật của bộ môn, công đoàn:

- Hoạt động công đoàn bộ môn LLCT trong năm học 2016-2017 đã có nhiều cố gắng và đạt được những thành tích nhất định, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017. Có được những kết quả đó phải kể đến tinh thần đoàn kết của toàn thể công đoàn biên trong bộ môn, sự quan tâm, tạo điều kiện, sự chỉ đạo sát sao của Công đoàn, BGH Nhà trường:

- Xây dựng được tập thể có tính thống nhất cao, động viên công đoàn viên phát huy năng lực, làm tốt công tác giáo dục thế hệ trẻ. Đời sống CBGV từng bước ổn định.

* Những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện

- Hoạt động thể dục thể thao chưa được phát triển mạnh do hầu hết các công đoàn viên trong độ tuổi sinh đẻ nên không có nhiều điều kiện sinh hoạt tập thể.

- Kinh phí hoạt động công đoàn còn hạn hẹp nên khó khăn cho việc triển khai các hoạt động của công đoàn.

- Tinh thần đấu tranh phê và tự phê chưa cao; còn phần nào cả nể nên ảnh hưởng đến hoạt động chung của tổ công đoàn.

2. Bài học kinh nghiệm: Trong quá trình triển khai các hoạt động của công tác công đoàn, cần quán triệt sắc các quan điểm chỉ đạo của Đảng, của các đoàn thể khác và quán triệt các nhiệm vụ của cấp trên giao phó.

2. Xếp loại đơn vị: Với những cố gắng và những kết quả đạt được trong năm học 2016-2017, Tổ công đoàn thống nhất xếp loại: Tổ công đoàn xuất sắc.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2017 – 2018.

            Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn và BGH Nhà trường, tổ công đoàn Bộ môn LLCT cần tập trung, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật trong đội ngũ nhà giáo và lao động chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của địa phương, của Ngành và tổ chức công đoàn, xây dựng đội ngũ nhà giáo ngang tầm với nhiệm vụ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
 2. Tiếp tục chỉ đạo triển khai chương trình hành động của ngành thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về giáo dục và đào tạo, các cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…
 3. Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức; xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống nhà giáo và lao động; làm tốt công tác giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với nhà giáo và lao động, đảm bảo kịp thời các chế độ hiện hành; chủ động đại diện cho đoàn viên và người lao động đối thoại với người sử dụng lao động khi có vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ.
 4. Tiếp tục phối hợp triển khai các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của ngành Giáo dục.
 5. Đẩy mạnh công tác nữ công, công tác phát triển đảng trong đoàn viên công đoàn.
 6. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2017), các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, các hoạt động lớn của Nhà trường và Công đoàn Nhà trường, tiến tới Đại Hội Công đoànTrường dự kiến tổ chức vào quý 4 năm 2017.
 7. Đẩy mạnh công tác Thi đua - Khen thưởng tạo động lực thúc đẩy các hoạt động của công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm học của tổ chức công đoàn và nhiệm vụ chuyên môn.
 8. Tăng cường công tác kiểm tra, uỷ ban kiểm tra Công đoàn các cấp tham mưu giúp Ban chấp hành, Ban thường vụ kiểm tra toàn diện và kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thực hiện các quy định, quy chế quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.
 9. Thực hiện thu kinh phí công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; thực hiện tốt công tác thu chi và quản lý tài chính công đoàn theo quy định.

      Với tinh thần chủ động, sáng tạo của Công đoàn viên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban chấp hành công đoàn Nhà trường, Công đoàn Giáo dục ĐHTN, sự ủng hộ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ viên chức, Công đoàn Bộ môn quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

     Thái Nguyên, ngày 22 tháng 05 năm 2017

                                                                                                    T/M TỔ CÔNG ĐOÀN

                                                                                                     TỔ TRƯỞNG

 

 

    Nguyễn Thị Vân


Tin mới hơn

Tin cũ hơn