Văn phòng Bộ môn

DANH SÁCH VĂN PHÒNG BỘ MÔN

STT Chức danh, học vị
họ và tên
Chức
vụ
Đại học: năm
trường, nước
Thạc sỹ: năm,
trường, nước
Tiến sỹ: năm,
trường, nước
Ngoại ngữ: Thành thạo
hoặc TOEFL-ITP
1 ThS. Dương Thị Hoà Nghĩa CB văn phòng ĐH Sư phạm Thái Nguyên, VN 2012, ĐH Sư phạm Thái Nguyên, VN    

Tin mới hơn

Tin cũ hơn