Tổ Tư tưởng Hồ Chí Minh

DANH SÁCH TỔ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

STT Chức danh, học vị
họ và tên
Chức
vụ
Đại học: năm
trường, nước
Thạc sỹ: năm,
trường, nước
Tiến sỹ: năm,
trường, nước
Ngoại ngữ: Thành thạo
hoặc TOEFL-ITP
1 ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng   2005, ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN, Việt Nam 2009, ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN, Việt Nam   TOEFL-ITP
493
2 ThS. Lương Thị Thúy Nga Tổ trưởng tổ chuyên môn 2010, Học viện Báo chí và Tuyên truyền,  2012, Học viện Báo chí và Tuyên truyền,
Việt Nam
  TOEFL-ITP
460
3 ThS. Phạm Thị Cẩm Ly Giảng viên, Tổ phó tổ Tông đoàn 2007, Học viện Báo chí và Tuyên truyền,
Việt Nam
2012, Học viện CT-HCQG HCM,
Việt Nam
  TOEFL-ITP
477
4 ThS. Ngô Thị Phương Thảo

Giảng viên

LCH trưởng LCH Sinh viên

2011, Học viện Báo chí và Tuyên truyền,
Việt Nam
    TOEFL-ITP
493