Liên chi đoàn

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN BỘ MÔN LLCT

STT

HỌ VÀ TÊN

CHI ĐOÀN

CHỨC VỤ

1

Trương Vũ Long

Giáo viên

Bí thư

2

Trương Thị Thùy Liên

Giáo viên

Phó Bí thư

3

Ngô Thị Phương Thảo

Giáo viên

Phó Bí thư

4

Ngô Minh Thương

Giáo viên

UV BCH

5

Nguyễn Đại Dương

K53 CĐT 01

UV BCH

6

Đồng Thị Thư

K53 CĐT 02

UV BCH

7

Nguyễn Việt Dũng

K53 CĐT 03

UV BCH

8

Lý Viết Hiếu

K53 ĐTT & KMT

UV BCH

9

 Lê Thị Thùy Dung

K53 ĐTT & KMT

UV BCH

Nguyễn Việt Dũng

Tin mới hơn

Tin cũ hơn