Liên chi đoàn

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN BỘ MÔN LLCT

STT Họ và tên Chức vụ
1 Lương Thị Thúy Nga GV, Bí thư LCĐ
2 Nguyễn Thị Nương GV, Phó bí thư LCĐ
3 Trương Vũ Long GV, Phó bí thư LCĐ
4 Trương Thị Thùy Liên GV, Ủy viên
5 Nguyễn Thị Nga GV, Ủy viên
6 Phan Thị Ngân Hà K50 ĐT03, Ủy viên
7 Trương Thanh Tùng K50 CDL, Ủy viên
8 Đỗ Thùy Linh K50 QLC01, Ủy viên
9 Đào Ngọc Tú Linh K50 TM01, Ủy viên

Tin mới hơn

Tin cũ hơn