Giới thiệu chung về công tác HSSV Bộ môn LLCT

GIỚI THIỆU CHUNG

Công tác học sinh sinh viên là một trong những công tác trọng tâm của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, bao gồm công tác chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn, phục vụ, tư vấn, giúp đỡ học sinh sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện và sinh hoạt tại Nhà trường. Tham gia vào trực tiếp vào công tác này, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường là Phòng công tác Học sinh sinh viên, các Khoa và Bộ môn trực thuộc Nhà trường.

Theo sự phân công của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường, từ tháng 9 năm 2013, Bộ môn Lý luận Chính trị tiếp nhận quản lý công tác học sinh sinh viên. Kể từ đó cho đến nay, Bộ môn làm nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý sinh viên năm thứ nhất của Nhà trường.

Năm học 2014 – 2015, bộ môn tiếp nhận và quản lý 648 sinh viên K50 với 07 giảng viên được phân công làm giáo viên chủ nhiệm của 07 lớp sinh hoạt. Danh sách cụ thể như sau:

 

STT

Họ và tên GVCN


Số điện thoại

Lớp Chủ nhiệm

Ghi chú

1

 

Phạm T Cẩm Ly

0978 171 666

K50 K7

(K50 TĐH 01, K50 TĐH 02)

 

Xem danh sách lớp chi tiết tại đây…

2

 

Nguyễn Thị Nga

0974 837 295

K50 K8

(K50 KXC01, K50 KTM 01)

 

Xem danh sách lớp chi tiết tại đây…

3

Hoàng T Hải Yến

0987 692 148

K50 K10

(K50 CĐL 01, K2CN–KTO 01)

 

Xem danh sách lớp chi tiết tại đây…

4

Trương T Thùy Liên

01639399993

K50 K11

(K50 KTN 01, K50 QLC 01)

 

Xem danh sách lớp chi tiết tại đây…

5

Trương Vũ Long

0977 559 588

K50 K12

(K50 ĐĐT 03, K50 TĐH 03)

 

Xem danh sách lớp chi tiết tại đây…

6

Ngô T Phương Thảo

01656065257

K50 K13(K50 KC 05)

 

 

Xem danh sách lớp chi tiết tại đây…

7

Nguyễn Nam Hưng

0979319204

K50 K14 (K50 CĐT 02)

Xem danh sách lớp chi tiết tại đây…

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn