Hội đồng khoa học

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC 

STT Họ và tên Chức danh Tổ chuyên môn
1 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Trưởng BM, tổ trưởng, Chủ tịch HĐ Tổ Những NLCB của CNML
2 TS. Nguyễn Thị Vân Phó BM, tổ trưởng, Phó chủ tịch HĐ Tổ Đường lối CM của ĐCSVN
3 ThS Lương Thị Thúy Nga Tổ trưởng, Thư ký Tổ Tư tưởng Hồ Chí Minh
4 ThS Nguyễn Thị Thu Hằng GV, Ủy viên Tổ Tư tưởng Hồ Chí Minh
5 ThS. Hoàng Thị Hải Yến Trợ lý ĐT, Ủy viên Tổ Những NLCB của CNML

Tin mới hơn

Tin cũ hơn