HỘI THẢO KHOA HỌC BỘ MÔN LLCT

Ngày 15/06, Bộ môn Lý luận Chính trị trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ môn với chủ đề:"QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI TƯ DUY KINH TẾ TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2001 ĐẾN NAY"

HỘI THẢO BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2015

 

Thực hiện việc triển khai đề tài NCKH cấp Tỉnh của Cô Dương Thị Nhẫn, Bộ môn triển khai tổ chức Hội thảo KH cấp Bộ môn, cụ thể như sau.

Hội thảo tập trung thảo luận 3 vấn đề:

+ Phân tích về tư duy, đổi mới tư duy, đổi mới tư duy kinh tế

+ Cơ sở của việc đổi mới tư duy kinh tế

+ Làm rõ quá trình đổi mới tư duy kinh tế của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn từ năm 2001 đến nay

 3. Ngôn ngữ: tiếng Việt

4. Quy cách trình bày:

Ngôn ngữ của báo cáo tại Hội nghị là tiếng Việt. Bài viết từ 5 đến 10 trang, trình bày theo font chữ Time New Roman, cỡ chữ 14, lề trái 3cm, lề phải 2 cm, trên, dưới 2.5cm. Tài liệu tham khảo được sắp xếp theo a,b,c... theo trình tự: Tên tác giả, năm xuất bản, tên ấn phẩm, tập, số, nhà xuất bản, nơi xuất bản. 

4. Địa điểm, thời gian tổ chức

Bộ môn Lý luận Chính trị, trường Đại học Kỹ thuật Cồng nghiệp

 

DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN TẠI HỘI THẢO

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

TT

Tên báo cáo

Đơn vị

1

ThS Dương Thị Nhẫn, ThS Ngô Thị Phương Thảo, Tính cấp thiết của việc đổi mới tư duy kinh tế 

Tổ Những NLCB

của CNML

2

ThS. Trương Vũ Long, Cơ sở của việc đổi mới tư duy đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội

Tổ Những NLCB

của CNML

3

ThS. Vũ Châu Hoàn, Sự đổi mới tư duy kinh tế của Đảng bộ Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2005-2015

Tổ Những NLCB

của CNML

4

Hoàng Thị Hải Yến, Định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Thái Nguyên giai đoạn 2015-2020

Tổ Những NLCB

của CNML

5

ThS Ngô Minh Thương, Những giải pháp nhằm phát triển bền vững các khu công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay

Tổ Những NLCB

của CNML

 

Trưởng Bộ môn

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Người lập

 

 

 

 

Dương Thị Nhẫn

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn