Tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng

Ngày 06/7/2018, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn 12-HD/BTCTW về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Theo đó, tiêu chí khung là cơ sở để đánh giá một buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ đạt chất lượng gồm:

- Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ: đạt tỷ lệ trên 85% và không có đảng viên vắng mặt không có lý do hoặc đảng viên vắng mặt có lý do quá 03 lần liên tiếp trong năm. 

(trừ trường hợp được miễn công tác, sinh hoạt đảng theo quy định và đảng viên  trong lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ đặc biệt).

- Công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ:

+ Bí thư hoặc phó bí thư chi bộ trực tiếp chuẩn bị nội dung sinh hoạt;

+ Họp chi ủy (bí thư, phó bí thư ở những nơi không có chi ủy) trước khi sinh hoạt chi bộ;

+ Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị đúng, đủ theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên;

- Tổ chức sinh hoạt chi bộ;

- Thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; 

- Kết quả lãnh đạo thực hiện kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ.

Hướng dẫn 12-HD/BTCTW thay thế Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012.

Xem toàn văn văn bản Xem lược đồ các văn bản liên quan Tải về

Tin mới hơn

Tin cũ hơn