KẾ HOẠCH SEMINA KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH (QUÝ III/2018) BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

KẾ HOẠCH SEMINA KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH (QUÝ III/2018)

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

STT

 

Báo cáo viên

Tổ chuyên môn

 

Lịch báo cáo

(15h30)

 

Ghi chú

Những NLCB của CNML

Tư tưởng

Hồ Chí Minh

Đường lối CM của ĐCSVN

1

Dương Thị Nhẫn

X

 

 

13/8/2018

 

2

Trương Vũ Long

X

 

 

 

20/8/2018

 

 

3

Nguyễn Nam Hưng

X

 

 

 

4

Nguyễn Thị Thu Thủy

X

 

 

 

5

Hoàng Thị Hải Yến

X

 

 

27/8/2018

 

6

Nguyễn Thị Nương

X

 

 

 

7

Ngô Minh Thương

X

 

 

 

8

Lương Thị Thúy Nga

 

X

 

 

10/9/2018

 

 

9

Ngô Thị Phương Thảo

 

X

 

 

10

Phạm Thị Cẩm Ly

 

X

 

 

11

Nguyễn Thị Nga

 

 

X

17/9/2018

 

12

Trương Thùy Liên

 

 

X

 

13

Nguyễn Thị Vân

 

 

X

24/9/2018

 

14

Nguyễn Thị Vân Anh

 

 

X

 

                      Người lập                                                                                    BCN Bộ môn LLCT

            Nguyễn Nam Hưng                                                                              

                                                                                         (Đã ký)

                                                                                         Nguyễn Thị Thu Thủy

Tin mới hơn

Tin cũ hơn