Thông báo về việc tổ chức Seminar khoa học bằng tiếng Anh

6, Tháng 4, 2019

KẾ HOẠCH SEMINA KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH (QUÝ IV/2018) BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

23, Tháng 9, 2018

KẾ HOẠCH SEMINA KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH (QUÝ III/2018) BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

31, Tháng 7, 2018

Thông báo về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng "Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học" năm 2018

30, Tháng 7, 2018

Nội dung xemina Khoa học bằng tiếng Anh - Quý II (tháng 5/2018) Báo cáo:Cô Nguyễn Thị Nương

1, Tháng 7, 2018

Nội dung Xemina khoa học bằng tiếng Anh - Lần 2 (tháng 5/2018) Báo cáo:Cô Trương Thị Thùy Liên

16, Tháng 6, 2018

Nội dung Xemina khoa học bằng tiếng Anh - Quý II (tháng 6/2018) Báo cáo:Cô Nguyễn Thị Vân Anh

10, Tháng 6, 2018

Nội dung Xemina khoa học bằng tiếng Anh - Lần 2 (tháng 5/2018) Báo cáo:Cô Hoàng Thị Hải Yến

14, Tháng 5, 2018

Nội dung Xemina khoa học bằng Tiếng Anh Lân 1 (Tháng 5/2018) - Cô Lương Thị Thúy Nga

5, Tháng 5, 2018

Nội dung semina khoa học bằng tiếng Anh BM Lý luận Chính trị lần 2(Tháng 4/2018) - Cô Nguyễn Thị Nga

20, Tháng 4, 2018

Nội dung Xemina khoa học bằng tiếng Anh lần 2 (tháng 4 năm 2018)

15, Tháng 4, 2018

Thông báo hội thảo ICPMAT2018 - ĐH Bách khoa Hà Nội

14, Tháng 4, 2018

Nội dung báo cáo Xemina khoa học bằng tiếng Anh lần 1 (tháng 4/2018) - Cô Nguyễn Thị Vân

8, Tháng 4, 2018

Kế hoạch Xemina khoa học bằng tiếng Anh Bộ môn LLCT - Quý 2 năm 2018

7, Tháng 4, 2018

Bộ môn LLCT tổ chức xemina khoa học lần 2 - tháng 3/2018

31, Tháng 3, 2018
Page 1/3 <123>