Nội dung Xemina khoa học bằng tiếng Anh - Lần 1 (tháng 9/2019) Báo cáo:Cô Nguyễn Thị Vân, Cô Trương Thị Thùy Liên

9, Tháng 9, 2019

Kế hoạch seimnar quý IV/2019

3, Tháng 9, 2019

DANH MỤC TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

25, Tháng 7, 2019

Tổng hợp sáng kiến Nghiên cứu khoa học Bộ môn Lý luận Chính trị (năm học 2018 - 2019)

25, Tháng 7, 2019

Thông báo về việc tổ chức Seminar khoa học bằng tiếng Anh

6, Tháng 4, 2019

KẾ HOẠCH SEMINA KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH (QUÝ IV/2018) BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

23, Tháng 9, 2018

KẾ HOẠCH SEMINA KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH (QUÝ III/2018) BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

31, Tháng 7, 2018

Thông báo về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng "Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học" năm 2018

30, Tháng 7, 2018

Nội dung xemina Khoa học bằng tiếng Anh - Quý II (tháng 5/2018) Báo cáo:Cô Nguyễn Thị Nương

1, Tháng 7, 2018

Nội dung Xemina khoa học bằng tiếng Anh - Lần 2 (tháng 5/2018) Báo cáo:Cô Trương Thị Thùy Liên

16, Tháng 6, 2018

Nội dung Xemina khoa học bằng tiếng Anh - Quý II (tháng 6/2018) Báo cáo:Cô Nguyễn Thị Vân Anh

10, Tháng 6, 2018

Nội dung Xemina khoa học bằng tiếng Anh - Lần 2 (tháng 5/2018) Báo cáo:Cô Hoàng Thị Hải Yến

14, Tháng 5, 2018

Nội dung Xemina khoa học bằng Tiếng Anh Lân 1 (Tháng 5/2018) - Cô Lương Thị Thúy Nga

5, Tháng 5, 2018

Nội dung semina khoa học bằng tiếng Anh BM Lý luận Chính trị lần 2(Tháng 4/2018) - Cô Nguyễn Thị Nga

20, Tháng 4, 2018

Nội dung Xemina khoa học bằng tiếng Anh lần 2 (tháng 4 năm 2018)

15, Tháng 4, 2018
Page 1/3 <123>