Thông báo về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng "Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học" năm 2018

Kính gửi:
           - Các cơ sở giáo dục đại học thành viên;
           - Các viện nghiên cứu, trung tâm và các khoa trực thuộc.
Đại học Thái Nguyên gửi các đơn Công văn số 1879/BGDĐT-ĐHTN ngày 11 tháng 5 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng “Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” năm 2018. Nội dung chi tiết theo file gửi kèm.
Đại học Thái Nguyên đề nghị các đơn vị căn cứ văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia xét tặng giải thưởng " Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học" năm 2018 và gửi hồ sơ về Đại học trước ngày 02/8/2018 để Đại học tập hợp và gửi về Bộ.
Do thời hạn gấp Đại học yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo đúng thời hạn trên.
Trân trọng thông báo./.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn