Danh sách cán bộ tham gia công tác thi THPT quốc gia năm 2017

DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA LÀM THI TẠI LAI CHÂU
Hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017
Kèm theo công văn số    /ĐHKTCN ngày 05 tháng 5  năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học KTCN
             
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC TRÌNH ĐỘ CHUYÊN NGÀNH Số điện thoại
1 Nguyễn Thị Thu Hằng Giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị ThS Chính trị học 1658851234
2 Phạm Thị Cẩm Ly Giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị ThS Tư tưởng HCM 978171666
3 Dương Thị Nhẫn Giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị TS Triết học 911231866
4 Trương Thị Thùy Liên Giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị ThS Lịch sử Đảng 1636399993
5 Lương Thị Thúy Nga Giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị ThS Tư tưởng HCM 974957187
6 Ngô Thị Phương Thảo Giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị ThS Tư tưởng HCM 1656065257
7 Nguyễn Nam Hưng Giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị ThS Triết học 979319204
8 Trương Vũ Long Giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị ThS Kinh tế chính trị học 977559588
  ( Danh sách gồm 08 người)

Tin mới hơn

Tin cũ hơn