Thông báo về hội thảo NCKH cấp Bộ môn năm học 2014 - 2015

HỘI THẢO BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2015

 

Thực hiện việc triển khai đề tài NCKH cấp Tỉnh của Cô Dương Thị Nhẫn, Bộ môn triển khai tổ chức Hội thảo KH cấp Bộ môn, cụ thể như sau:

1. Tên Hội thảo: QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI TƯ DUY KINH TẾ TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2001 ĐẾN NAY

2. Nội dung

Hội thảo tập trung thảo luận 3 vấn đề:

+ Phân tích về tư duy, đổi mới tư duy, đổi mới tư duy kinh tế

+ Cơ sở của việc đổi mới tư duy kinh tế

+ Làm rõ quá trình đổi mới tư duy kinh tế của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn từ năm 2001 đến nay

 3. Ngôn ngữ: tiếng Việt

4. Quy cách trình bày:

Ngôn ngữ của báo cáo tại Hội nghị là tiếng Việt. Bài viết từ 5 đến 10 trang, trình bày theo font chữ Time New Roman, cỡ chữ 14, lề trái 3cm, lề phải 2 cm, trên, dưới 2.5cm. Tài liệu tham khảo được sắp xếp theo a,b,c... theo trình tự: Tên tác giả, năm xuất bản, tên ấn phẩm, tập, số, nhà xuất bản, nơi xuất bản. 

4. Địa điểm, thời gian tổ chức

Bộ môn Lý luận Chính trị, trường Đại học Kỹ thuật Cồng nghiệp

Thời gian: dự kiến đầu tháng 06, thời gian cụ thể BM sẽ thông báo sau

Trân trọng kính mời các Thầy Cô viết bài tham gia Hội thảo

Trân trọng cảm ơn!

Tin mới hơn

Tin cũ hơn