Giới hạn ngân hàng câu hỏi thi môn NNLCB của Chủ nghĩa Mác - Lênin (HPI)

 Giới hạn ngân hàng câu hỏi thi môn NNLCB của Chủ nghĩa Mác - Lênin (HPI)


Hiện nay môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (học phần 1) đã có giới hạn câu hỏi ôn thi kết thúc học phần (học kỳ 1 năm học 2014 - 2015). Đề nghị các em sinh xem giới hạn câu hỏi ôn thi tại file đính kèm.

Chúc các em ôn thi hiệu quả và đạt kết quả tốtI

Tin mới hơn

Tin cũ hơn