Bộ môn Lý luận Chính trị dâng hương tưởng nhớ chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều ngày 17/05/2019 Bộ môn Lý luận Chính trị đã tổ chức dâng hương tưởng nhớ chủ tịch Hồ Chí Minh tại phòng thờ Bác hồ của trường. Kỷ niệm 129 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện di chúc của Người, Bộ môn Lý luận Chính trị quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019, là bộ phận đi đầu trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, gương mẫu trong việc học tập và làm việc theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh và tích cực đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo Bác trong Nhà trường.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn