Chi bộ

CHI BỘ BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

A. Khái quát chung

Chi bộ Bộ môn Lý luận Chính trị được thành lập theo Quyết định số 28-QĐ/BTV, ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Ban thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Chi Bộ được thành lập trên cơ sở tách 07 Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ khoa Khoa học Cơ bản để thực hiện nhiệm vụ mới là lãnh đạo Bộ môn Lý luận Chính trị, khi Bộ môn được tách ra thành đơn vị chuyên môn trực thuộc Ban Giám Hiệu Nhà trường. Hiện tại, Chi Bộ Bộ môn Lý luận Chính trị bao gồm 13 đảng viên, có cấp ủy gồm 03 đồng chí: 01 Bí thư, 01 Phó bí thư và 01 đồng chí chi ủy viên. Chi bộ Bộ môn Lý luận Chính trị chính là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được Nhà trường giao về các mặt công tác Đảng, chính quyền và đoàn thể ở Bộ môn.

1.  Thuận lợi

 - Đảng viên trong Chi bộ có lập trường, tư tưởng vững vàng, có bản lĩnh chính trị, trung thành với lý tưởng của Đảng Cộng sản, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có tinh thần đoàn kết thống nhất, có năng lực chuyên môn, tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức rèn luyện phấn đấu về phẩm chất đạo đức lối sống, có chuyên môn nghiệp vụ;

- Chi bộ có 13 đồng chí, hầu hết số đảng viên tuổi Đảng, tuổi đời còn rất trẻ nhưng có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tương đối cao, từ thạc sỹ trở lên trong đó có 03 đồng chí trình độ chuyên môn là tiến sĩ, 04 đồng chí đang học NCS.     

- Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, đặc biệt chi bộ được đồng chí Bí thư Đảng uỷ trực tiếp phụ trách nên đã kịp thời triển khai, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao.

       - Chi bộ lãnh đạo đơn vị có nhiều thuận lợi như: Tất cả cán bộ giảng viên trong đơn vị ở độ tuổi còn trẻ, nhiệt tình, năng động trong công tác chuyên môn cũng như trong các công việc khác của Bộ môn.

       + Các cán bộ giảng viên trong đơn vị có trình độ chuyên môn tương đối cao, cụ thể: có 03 tiến sĩ, 04 NCS, 06 thạc sỹ. Hơn nữa, chuyên môn của các CBGV trong bộ môn là giảng dạy các môn Lý luận chính trị nên thuận lợi cho việc kết hợp tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên ngay trong từng nội dung bài giảng chuyên môn trên lớp.

       + Luôn có ý thức trách nhiệm, tự ý thức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, có tinh thần tương trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Khó khăn

         - Lãnh đạo đơn vị có: 12/14 cán bộ giảng viên là nữ (chiếm 87%) và đang ở độ tuổi sinh đẻ nên nhiều lúc khó khăn trong việc bố trí cán bộ giảng dạy và làm các công tác khác trong Bộ môn.

B. Danh sách đảng viên của Chi bộ

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Bí thư

2

Nguyễn Thị Vân Anh

Phó bí thư

3

Lương Thị Thuý Nga

Chi ủy viên

4

Phạm Thị Cẩm Ly

Đảng viên

5

Ngô Thị Phương Thảo Đảng viên

6

Nguyễn Thị Vân

Đảng viên

7

Hoàng Thị Hải Yến

Đảng viên

8

Dương Thị Nhẫn

Đảng viên

Dương Thị Hòa Nghĩa

Đảng viên

10

Trương Thị Thùy Liên

Đảng viên

11 

Ngô Minh Thương

Đảng viên 

12

Nguyễn Thị Nga

Đảng viên 

13

Nguyễn Nam Hưng

Đảng viên 

 

   


  
T/M Chi bộ BM LLCT

Bí thư

Đã ký

Nguyễn Thị Thu Thủy

Tin mới hơn

Tin cũ hơn