Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương được ban hành ngày 03/01/2018.

 


Quyết định 684-QĐ/UBKTTW về Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương được ban hành ngày 03/01/2018.

Theo đó, quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý được quy định như sau:

- Bước chuẩn bị: ban hành quyết định và kế hoạch kiểm tra; đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cho các thành viên và chuẩn bị tài liệu cho việc kiểm tra.

- Bước tiến hành:

+ Đoàn kiểm tra triển khai quyết định, thống nhất lịch làm việc;

+ Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm tra xác minh;

+ Trao đổi với tổ chức Đảng đã đề nghị thi hành kỷ luật về những nội dung vi phạm;

+ Tiếp tục thẩm tra, xác minh những vấn đề chưa rõ , chuẩn bị báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật;

+ Hoàn chỉnh báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật.

- Bước kết thúc: Công bố quyết định kỷ luật tới đảng viên.

Xem chi tiết quy trình tại Quyết định 684-QĐ/UBKTTW (có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành).

Xem toàn văn văn bản Xem lược đồ các văn bản liên quan Tải về

Tin mới hơn

Tin cũ hơn