Thông báo về việc thực hiện chương trình ngoại khóa của Bộ môn Lý luận Chính trị tháng 5/2018

TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

  BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------

 

 

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức hoạt động ngoại khóa các môn học Lý luận Chính trị năm 2018)

Căn cứu vào kế hoạch hoạt động ngoại khóa năm 2018, Bộ môn Lý luận Chính trị tổ chức buổi ngoại khóa chủ đề: “Cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.  Hoạt động nhằm bổ sung kiến thức cho các môn học Lý luận Chính trị đặc biệt là môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời hoạt động góp phần giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho sinh viên.

-      Thời gian: 19h30 ngày 17/5/2018

-      Địa điểm: Hội trường Lớn ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

-      Thành phần: Sinh viên đang học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh, Sinh viên, cán bộ, giáo viên quan tâm đến cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau buổi ngoại khóa, yêu cầu sinh viên đang học các lớp học phần môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam viết bài thu hoạch nộp về Bộ môn Lý luận Chính trị

-       Hạn nộp hết ngày 21/5/2018

-       Lưu ý: Sinh viên điểm danh và nộp bài theo lớp học phần

Rất mong nhận được sự tham gia của đông đảo các bạn sinh viên, các thầy cô giáo và những người quan tâm đến chương trình.

Trân trọng cảm ơn!

 

T/M: BM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

        TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

 

 ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

Attach File :

Tin mới hơn

Tin cũ hơn