Hoàn thành việc sửa đổi Bộ luật lao động trong năm 2018

Đây là một trong những nhiệm vụ được đặt ra tạiNghị quyết 38/NQ-CP nhằm nâng cao năng lực thực hiện hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.

Ngoài ra, Nghị quyết 38 cũng đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm khác nhằm hoàn thiện hệ thống VBQPPL như:

- Trong năm 2018 thực hiện sửa đổi Luật Du lịch;

- Tiến hành sửa đổi Luật sở hữu trí tuệ trong giai đoạn 2017 – 2020. 

- Trong năm 2017, xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về:

+ Cải thiện môi trường kinh doanh. 

+ Tiếp tục thu hút, đổi mới quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2025 theo hướng góp phần phát triển xanh, bền vững. 

- Rà soát, bổ sung và hoàn thiện các văn bản pháp luật để đảm bảo sự tương thích giữa quy định pháp luật Việt Nam với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. 

- Xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong nước đổi mới công nghệ thông qua chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ. 

Nghị quyết 38/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 25/4/2017.

Xem toàn văn văn bản Xem lược đồ các văn bản liên quan Tải về

Tin mới hơn

Tin cũ hơn