Quy định chấm điểm rèn luyện năm học 2019 - 2020

1, Tháng 10, 2019

Thời khóa biểu sinh hoạt lớp Tuần 1 (HKI - 2019 - 2020)

30, Tháng 8, 2019

QĐ ban hành Quy định về lấy ý kiến người học 2018

23, Tháng 4, 2018

Thông báo nộp học phí đợt 2 học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

20, Tháng 4, 2017

Thông báo V/v tổ chức Lễ phát động "chương trình đào tạo kiến thức và kỹ năng lái xe ô tô an toàn cho sinh viên năm 2017"

1, Tháng 4, 2017

Công văn V/v giới thiệu Chương trình học bổng toàn phần bậc đại học Panasonic năm 2017

24, Tháng 3, 2017

Thông báo V/v kiểm tra đối chiếu danh sách SV được hưởng trợ cấp Xã hội học kỳ 2 năm học 2016 -2017 Đối với sinh viên hệ đại học chính quy tập trung dài hạn

4, Tháng 3, 2017

Công văn Quy định nội dung thu và cấp thẻ BHYT đối với sinh viên năm học 2016 - 2017 ( đợt cuối)

4, Tháng 3, 2017

Thông báo nộp học phí đợt 1 học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

2, Tháng 3, 2017

Thông báo Kế hoạch thu học phí học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

21, Tháng 2, 2017

Thông báo Về việc Đăng ký tài khoản nộp học phí qua Ngân hàng đối với sinh viên K52

10, Tháng 2, 2017

Thông báo Về việc tổ chức chương trình trao quà tết cho sinh viên Đối tượng nghèo nhân dịp tết năm 2017

6, Tháng 1, 2017

Thông báo Về việc thực hiện chế độ chính sách sinh viên học kỳ II Năm học 2016 - 2017

6, Tháng 1, 2017

Thông báo Về việc thực hiện chế độ chính sách sinh viên học kỳ II Năm học 2016 - 2017

6, Tháng 1, 2017

Thông báo Về việc nộp hồ sơ hưởng trợ cấp Xã hội học kỳ II năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên hệ đại học chính quy tập trung dài hạn

6, Tháng 1, 2017
Page 1/3 <123>