QĐ ban hành Quy định về lấy ý kiến người học 2018


Kính gửi các thày cô GVCN và trợ lý CT HSSV!


   Công tác khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động GD của GV là một trong những công tác đảm bảo chất lượng giáo dục Nhà trường, để thực hiện tốt và hiệu quả hơn nữa công tác này, Hiệu Trưởng đã ban hành quyết định số 14/QĐ-ĐHKTCN ngày 2/4/2018, thay thế quyết định số 29/QĐ-ĐHKTCN ngày 15/5/2015 quy định về công tác KS lấy ý kiến người học về Hoạt động GD của GV. 
   Để chuẩn bị triển khai tốt công tác này, phòng Khảo thí và ĐBCLGD đề nghị các đồng chí trưởng các đơn vị chuyên môn phổ biến tới tất cả Giảng viên và Giáo viên chủ nhiệm trong đơn vị mình về nội dung của bản quy định, nắm rõ về trách nhiệm của các đơn vị và các nhân liên quan, đặc biệt là điều 14, xử lý vi phạm. Từ đó đề nghị với các Giảng viên  và Giáo viên chủ nhiệm phổ biến để các sinh viên trong các lớp học phần  và lớp chủ nhiệm hiểu rõ được nội dung của Quy định để thực hiện.
Trân trọng!

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn