Thông báo V/v cấp giấy xác nhận cho SV về vay vốn tại địa phương học kỳ II - Năm học 2016 - 2017

6, Tháng 1, 2017

Công văn V/v Quy định nội dung thu và cấp thẻ BHYT đối với sinh viên năm học 2016-2017 (bổ sung)

24, Tháng 12, 2016

Thông báo Lịch khám sức khỏe cho sinh viên K52

10, Tháng 12, 2016

Thông báo Về việc thanh toán tiền hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy tập trung dài hạn theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

8, Tháng 12, 2016

Thông báo Đôn đốc sinh viên thực hiện nộp học phí đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

5, Tháng 11, 2016

Giới hạn ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam (Học kỳ 2 năm học 2015 -2016)

14, Tháng 5, 2016

Giới hạn ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam (Học kỳ 2 năm học 2015 -2016)

14, Tháng 5, 2016

Giới hạn ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam (Học kỳ 2 năm học 2015 -2016)

14, Tháng 5, 2016

Giới hạn ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (học kỳ 2 - năm học 2015 -2016)

14, Tháng 5, 2016

Giới hạn ôn tập môn những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (hpII) học kỳ 2 năm 2015 -2016

14, Tháng 5, 2016

Thông báo kết luận Của cuộc họp về việc hoạt động tập thể của các đoàn cựu GV, CBVC, cựu sinh viên nhân ngày Truyền thống 6/12 trong khuôn viên Nhà trường

2, Tháng 12, 2015

Thông báo về hoạt động trong ngày truyền thống 06/12/2015

2, Tháng 12, 2015

Thông báo về việc tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức pháp luật cho sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp năm 2014"

25, Tháng 11, 2014

Thông báo về việc kiểm tra đối chiếu danh sách sinh viên được hưởng trợ cấp Xã hội học kỳ I năm học 2014 - 2015 đối với sinh viên hệ đại học chính quy tập trung dài hạn

11, Tháng 11, 2014

Thông báo lịch khám sức khỏe cho sinh viên K50

11, Tháng 11, 2014
Page 2/3 <123>