Thông báo V/v lấy ý kiến đối với quần chúng đang được xem xét kết nạp Đảng

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

Số: 02-TB/CB

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO 

(V/v lấy ý kiến đối với quần chúng đang được xem xét kết nạp Đảng)

            Liên chi đoàn Bộ môn chính trị đã giới thiệu đoàn viên ưu tú, giảng viên Ngô Minh Thương, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Nam Hưng đề nghị chi bộ xem xét phát triển Đảng. Theo hồ sơ của Chi đoàn giảng viên, liên chi đoàn Bộ môn Lý luận chính trị, đoàn viên ưu tú, giảng viên Ngô Minh Thương, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Nam Hưng đã hội đủ các tiêu chuẩn để chi bộ xem xét phát triển đề nghị kết nạp Đảng. Tuy nhiên, để bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai và công bằng, chi bộ xin thông báo và đề nghị toàn thể giảng viên, sinh viên trong Bộ môn, trong Nhà trường phản ánh, chia sẻ thêm với chi bộ những phát hiện, nhận xét, đánh giá của mình đối với đoàn viên, giảng viên nói trên về các mặt:

- Phẩm chất, ý chí, bản lĩnh chính trị, động cơ phấn đấu vào Đảng,

- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Nhà trường, Bộ môn…

- Việc thực hiện các quy chế, quy định về tiêu chuẩn của người giảng viên, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ…

- Đạo đức, lối sống, quan hệ với mọi người,

- Tinh thần xây dựng tập thể (Nhà trường, Bộ môn, tổ cuyên môn, chi đoàn…

Ý kiến đóng góp phải bảo đảm trung thực, khách quan, phản ảnh trực tiếp với các đ/c Bí thư chi bộ: Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó bí thư chi bộ: Nguyễn Thị Vân Anh hoặc gửi vào hộp thư: bomonllct@tnut.edu.vn  (chú ý ghi rõ họ tên, đơn vị) trong thời gian từ ngày ra thông báo đến17h ngày 27 tháng 11 năm 2017. Những ý kiến này sẽ được chi bộ tiếp nhận và xem xét một cách nghiêm túc, đúng nguyên tắc và sẽ là những thông tin quý giá giúp chi bộ bảo đảm và nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng.

Trân trọng cảm ơn.

TM. Chi bộ

                                                                                                                          Bí thư

 

                                                                                                              Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Tin mới hơn

Tin cũ hơn