Thông báo V/v lấy ý kiến đối với quần chúng đang được xem xét kết nạp Đảng đ/c Dương Thị Hòa Nghĩa

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

 

Số: 01-TB/CB

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO 

(V/v lấy ý kiến đối với quần chúng đang được xem xét kết nạp Đảng)

 

Công đoàn Bộ môn chính trị đã giới thiệu công đoàn viên ưu tú, cán bộ văn phòng Dương Thị Hòa Nghĩa đề nghị chi bộ xem xét phát triển Đảng. Theo hồ sơ của Công đoàn Bộ môn Lý luận chính trị, công đoàn viên ưu tú, cán bộ văn phòng Dương Thị Hòa Nghĩa đã hội đủ các tiêu chuẩn để chi bộ xem xét phát triển đề nghị kết nạp Đảng. Tuy nhiên, để bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai và công bằng, chi bộ xin thông báo và đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên trong Bộ môn, trong Nhà trường phản ánh, chia sẻ thêm với chi bộ những phát hiện, nhận xét, đánh giá của mình đối với công đoàn viên, cán bộ nói trên về các mặt:

- Phẩm chất, ý chí, bản lĩnh chính trị, động cơ phấn đấu vào Đảng

- Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

- Việc thực hiện các quy chế, quy định về học tập, rèn luyện

- Đạo đức, lối sống, quan hệ với mọi người

- Tinh thần xây dựng tập thể …

Ý kiến đóng góp phải bảo đảm trung thực, khách quan, phản ảnh trực tiếp với các đ/c Bí thư chi bộ: Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó bí thư chi bộ: Nguyễn Thị Vân Anh hoặc gửi vào hộp thư: bomonllct@tnut.edu.vn  (chú ý ghi rõ họ tên, đơn vị) trong thời gian từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 30 ngày 15 tháng 8 năm 2016. Những ý kiến này sẽ được chi bộ tiếp nhận và xem xét một cách nghiêm túc, đúng nguyên tắc và sẽ là những thông tin quý giá giúp chi bộ bảo đảm và nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng.

Trân trọng cảm ơn.

TM. Chi bộ

                                                                                                                          

Tin mới hơn

Tin cũ hơn