Chương trình hành động Nghị quyết số 25 của BCHTW Đảng khóa XI

            CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy Nhà trường triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

 

P/s: Xem chi tiết tại file đính kèm

Tin mới hơn

Tin cũ hơn