Báo cáo tự kiểm điểm việc thực hiện Đề án 09-ĐA/TU

BÁO CÁO 

Tự kiểm điểm việc thực hiện Đề án 09-ĐA/TU ngày 26/9/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh uỷ Thái Nguyên về tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011-2015

 I.                   Đặc điểm chung

- Chi bộ Bộ môn Lý luận Chính trị được thành lập theo Quyết định số 28-QĐ/BTV, ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Ban thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Chi Bộ được thành lập trên cơ sở tách 07 Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ khoa Khoa học Cơ bản để thực hiện nhiệm vụ mới là lãnh đạo Bộ môn Lý luận Chính trị, khi Bộ môn được tách ra thành đơn vị chuyên môn trực thuộc Ban Giám Hiệu Nhà trường. Đến nay, Chi Bộ Bộ môn Lý luận Chính trị có 08 Đảng viên (07 Đảng viên chính thức, 01 Đảng viên dự bị), trong đó mới có 01 Bí thư, chưa có cấp ủy.

- Chi bộ Bộ môn Lý luận Chính trị chính là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được Đảng uỷ Nhà trường giao về các mặt công tác Đảng, chính quyền và đoàn thể ở Bộ môn.

- Số lượng Cán bộ, viên chức, giảng viên trong đơn vị: tổng 20 CBGV. Trong đó, số CBGV cơ hữu là 17, CB kiêm nhiệm là 02 và 01 cán bộ văn phòng. Trình độ học vấn, chuyên môn của các CBVC của đơn vị tương đối cao.

- Đơn vị có:

+ Về mặt chính quyền, chuyên môn: Lãnh đạo gồm có 1 Trưởng bộ môn, 1 phó bộ môn; có 01 văn phòng và 03 tổ chuyên môn đảm nhiệm giảng dạy cho SV toàn trường (tổ giảng dạy môn Những NLCB của CNML hp1, hp2 và XHH gồm 10 GV; tổ dạy môn Tư tưởng HCM gồm 05 GV và tổ dạy môn ĐLCM của ĐCSVN gồm 04 GV).

+ Về các tổ chức đoàn thể: có 01 tổ Công đoàn gồm 18 công đoàn viên; có Liên Chi đoàn thanh niên bao gồm 1 Chi đoàn GV và 12 Chi Đoàn SV thuộc sinh viên K50; có Liên Chi hội SV gồm 12 Chi hội SV k50.

- Đơn vị quản lý, làm công tác GVCN của 07 lớp lớn với tổng số gần 700 SV của sinh viên khoá 50.

Nhìn chung, Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Ban Giám Hiệu Nhà trường; mọi đảng viên, CBVC, giảng viên, sinh viên trong đơn vị luôn đoàn kết, nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và công tác được giao. Đồng thời, do đặc thù là Bộ môn Lý luận chính trị nên Chi bộ luôn tự ý thức vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết, đề án các cấp của Đảng đề ra.

Chi bộ đã thực hiện tốt nội dung của Đề án số 09 – ĐA/TU ngày 26/9/2011 của BCH Đảng Bộ tỉnh Thái Nguyên về tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011 – 2014, với chủ đề trọng tâm của năm 2014 là: Học tập tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân và nói đi đôi với làm. Chi bộ Bộ môn Lý luận chính trị xin báo cáo tự kiểm điểm về việc thực hiện nội dung Đề án và Nghị quyết của Đảng uỷ Trường ĐH KTCN về vấn đề này cụ thể như sau:

II.               Kết quả thực hiện

 A.     Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

       1. Trên cơ sở hướng dẫn của Đảng uỷ cấp trên, chi bộ đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt nội dung của Đề án số 09 trong năm 2014, cụ thể:

       - Chi bộ đã tuyên truyền và triển khai cho các đảng viên tự đăng ký thực hiện nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên cương vị công tác của mình. Đồng thời, chi bộ yêu cầu các cá nhân báo cáo việc thực hiện hàng tháng, giám sát, đánh giá việc thực hiện của cá nhân theo nội dung đã đăng ký. Thẳng thắn phê bình góp ý đối với các cá nhân không thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời động viên kịp thời các cá nhân có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao.

       - Xây dựng các quy định học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với công tác giảng dạy gắn với đặc thù của Bộ môn Lý luận chính trị.

       - Tiếp tục nâng cao nhận thức về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển  khai thực hiện đầy đủ, đạt hiệu quả các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên đến toàn thể cán bộ, Đảng viên, sinh viên trong chi bộ và nhân dân nơi các CBGV đang cư trú.

       2. Đánh giá kết quả thực hiện Đề án 09 năm 2014 theo các nhiệm vụ và giải pháp mà Đề án 09 nêu ra (đánh giá đến thời điểm hiện tại)

       + Về nội dung đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ đã được chi bộ triển khai và thực hiện tốt. Cụ thể:

       -  Tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề: Nâng cao tinh thần trách nhiệm (tổ chức vào ngày 28/3/2014); Chống chủ nghĩa cá nhân (tổ chức vào ngày 03/6/2014); Nói đi đôi với làm (tổ chức vào ngày 23/9/2014)

       - Chi bộ thường xuyên gắn sinh hoạt chính trị, tư tưởng với công tác chuyên môn của Bộ môn và tuyên truyền lồng ghép nội dung vào bài giảng của các CBGV khi lên lớp, cũng như trong việc giải đáp thắc mắc cho sinh viên trên hệ thống tài khoản elearning và văn phòng làm việc của giảng viên.

            - Chi bộ tiếp tục phát động thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đăng ký mỗi chi bộ làm một việc tốt: Thực hiện quyên góp ủng hộ 1 ngày lương + hiện vật (quần áo, đồ dùng học tập…) đối với các đảng viên, CBVC và ủng hộ quần áo, đồ dùng học tập…đối với sinh viên thuộc phạm vi quản lý của Chi bộ để giúp đỡ các em học sinh tiểu học gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại, chi bộ đã thực hiện trao quà và tiền cho học sinh trường Tiểu học Văn Lăng, thuộc tỉnh Thái Nguyên vào tháng 5/2014 và Chi bộ dự kiến tiếp tục thực hiện trao quà vào dịp gần Tết Nguyên đán năm 2015.

       - Ngoài ra, Chi bộ đang chủ trương thực hiện Hội thảo khoa học trong đầu tháng 12/2014 với chủ đề: Nghiên cứu bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếp tục vận dụng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác giảng dạy, công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cũng như trong các công tác khác.

       + Về những chuyển biến được ghi nhận của chi bộ trong việc triển khai học tập chuyên đề năm 2014 “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

       - Tất cả các đảng viên trong chi bộ đều đăng ký thực hiện cả 3 nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nêu trên và đề ra những tiêu chí cụ thể cho phù hợp với vị trí, vai trò của từng đảng viên đang đảm nhiệm. Kết quả thực hiện tính đến thời điểm hiện tại, cả 08 đảng viên trong chi bộ đều thực hiện tốt. Cụ thể: các đảng viên đều tu dưỡng đạo đức tốt, có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn gương mẫu trong công tác chuyên môn và các công tác khác, trong đó phải kể đến là các đảng viên trong độ tuổi đều đạt chuẩn tiếng Anh và IC3 theo quy định của Nhà trường.

       - Việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thực sự tạo ra cuộc thi đua trong công tác giảng dạy, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và các công tác khác trong cả chi bộ và mở rộng ra đến các CBGV trong Bộ môn. Cụ thể: Mặc dù đơn vị mới được thành lập được hơn 1 năm, số lượng cán bộ còn về cơ bản còn non trẻ, thiếu nhiều kinh nghiệm trong cả công tác giảng dạy, hoạt động chuyên môn và các công tác khác. Nhưng bằng sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ Nhà trường và Chi bộ bộ môn nên các đảng viên cũng như các CBGV trong bộ môn luôn ý thức, phấn đấu, phát huy sức mạnh của bản thân cũng như sức mạnh của tập thể để tạo ra một đơn vị đoàn kết, phát triển và góp phần không nhỏ vào sự nghiệp cách mạng, đổi mới chung của Nhà trường trong thời gian vừa qua.

       - Một số kết quả của đơn vị đạt được tính từ 01/01/2014 đến 10/11/2014:

       Công tác đào tạo đã hoàn thành tốt kế hoạch giảng dạy học kỳ 2, kỳ 3 năm học 2013-2014 và đang thực hiện tốt công tác giảng dạy học kỳ 1 năm 2014-2015.

       Công tác bồi dưỡng chuyên môn: tham gia lớp tập huấn chuyên môn do BGD &ĐT tổ chức đạt kết quả tốt; có 02 CBGV bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ; có 02 đ/c thi đỗ và học NCS; 01 đ/c đỗ và học cao học; Hoàn thành chứng chỉ IC3 trước thời hạn quy định của Nhà trường (14/16 CBGV); đạt chuẩn tiếng anh năm 2014 (chỉ còn 03 CBGV chưa đạt chuẩn)…

       Công tác NCKH: có nhiều bài viết tham gia vào Hội thảo sáng tạo khoa học trẻ và có 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành. Trong đó, có 02 CBGV đạt giải B về NCKH sáng tạo trẻ mảng về kinh tế, chính trị, xã hội của Đại học Thái Nguyên và 1 bài được đăng trên Kỷ yếu HTKH các trường kinh tế, kỹ thuật tổ chức tại Thanh Hoá; có 01 đề tài NCKH cấp tỉnh đang được thực hiện.

       Xếp hạng sử dụng Elearning đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng của Nhà trường.

       Liên chi đoàn, Liên chi hội hoạt động tốt. Kết quả: Liên Chi Hội SV bm LLCT đã nhận được bằng khen cấp tỉnh.

       Công tác HSSV, công tác GV chủ nhiệm thực hiện tốt…

       + Việc xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị được chi bộ triển khai và xây dựng tốt.

       Do đặc thù của Chi bộ BM LLCT, nên hơn ai hết, các đảng viên, CBGV luôn ý thức được vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình đối với Đảng, đối với đất nước, với Nhà trường, với Bộ môn và với tất cả các em sinh viên. Hiện tại, chi bộ luôn sát sao và tiếp tục xây dựng các tiêu chí, chuẩn mực cho các đảng viên, CBGV trong đơn vị để xứng đáng là những người làm công tác giảng dạy, giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Nhà trường, của đơn vị đến với các em sinh viên trong toàn trường.

          + Việc gắn nội dung Chỉ thị 03, Đề án 09 với thực hiện NQTW4, khóa XI “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và quy định 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu đơn vị. 

          Chi bộ vẫn tiếp tục thực hiện tốt nội dung nêu trên. Phát huy vai trò của người lãnh đạo, nêu gương, có trách nhiệm… thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ: tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách…

 

       + Ngoài những nội dung trên, việc tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn được lồng ghép vào các bài giảng lên lớp của các thày cô và thông qua các hoạt động ngoại khoá như: chiếu phim, văn nghệ, thể thao trong các dịp kỷ niệm, các ngày lễ lớn. Cụ thể: Bộ môn đã chiếu bộ phim “Hồ Chí Minh chân dung một con người” và các phim tư liệu tuyên truyền khác về Hồ Chí Minh; Tổ chức và tham gia Hội diễn văn nghệ, thể thao vào các dịp chào mừng năm mới, open day, kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày thành lập trường, chào tân sinh viên k50…

 B. Những kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Đề án số 09

       Việc triển khai thực hiện Đề án 09 là thường xuyên, liên tục qua đó đã đạt được các yêu cầu đề ra. Trong quá trình triển khai và thực hiện, Chi bộ xin tự đưa ra đánh giá  ở một số mặt cụ thể như sau:

       Ưu điểm:

       - Chi bộ mới được thành lập nên luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường.

       - Chi bộ Lý luận chính trị bao gồm các đảng viên là giảng viên giảng dạy các môn LLCT nên việc chỉ đạo, lãnh đạo, tuyên truyền đến các đảng viên, CBGV và SV gặp rất nhiều thuận lợi. Tính tự giác, ý thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cá nhân đối với bản thân và đối với tập thể luôn được chú trọng, đặt lên hàng đầu và được thực hiện nghiêm túc.

       - Ngoài ra, đơn vị phần lớn các đảng viên, CBGV trong độ tuổi còn rất trẻ nên việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như việc tuyên truyền đến với SV diễn ra bằng nhiều hình thức phong phú như: lồng ghép vào bài giảng, toạ đàm trong buổi sinh hoạt lớp, chiếu phim ngoại khoá, văn nghệ, thể thao, tham gia công tác Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên…tham gia các công tác xã hội.

       Hạn chế:

       Việc triển khai, thực hiện và tuyên truyền học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mặc dù đã được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và bước đầu đem lại những kết quả thiết thực. Tuy nhiên, việc tuyên truyền đến sinh viên vẫn còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao, đôi khi còn mang tính hình thức.

       Hướng khắc phục:

       Tiếp tục xây dựng kế hoạch để tuyên truyền vận động đưa đề án số 09 vào thực tiễn cuộc sống; Nâng cao tinh thần, trách nhiệm, nêu gương của đảng viên, CBGV trong đơn vị. Phấn đấu xứng đáng với vai trò của các giảng viên giảng dạy các môn Lý luận chính trị và giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho sinh viên, đồng thời hoàn thành tốt mọi công việc, nhiệm vụ được cấp trên giao cho.

       III. Kiến nghị, đề xuất

       Để việc thực hiện đề án 09 tốt hơn nữa và thực sự mang lại nhiều kết quả thiết thực, Chi bộ xin đề xuất với Đảng uỷ nên tiếp tục tổ chức thường xuyên cuộc thi tìm hiểu và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: thi kể chuyện, văn nghệ, viết bài, thi tiểu phẩm, thi theo hình thức chia đội trả lời câu hỏi trực tiếp…

       Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 09 – ĐA/TU, ngày 26/9/2011 của BCH Đảng Bộ tỉnh Thái Nguyên về tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011-2015 của chi bộ Bộ môn Lý luận Chính trị. Chi bộ rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và góp ý kiến của Đảng uỷ để mọi công tác chỉ đạo, lãnh đạo, thực hiện tại đơn vị trong thời gian tới đạt được hiệu quả cao hơn nữa.

                                                                                                                                                                    TM. CHI BỘ

                                                                                                                                                                        BÍ THƯ

 

                                                                                                                                                            Nguyễn Thị Thu Thuỷ


Tin mới hơn

Tin cũ hơn