Phương hướng hoạt động công tác Đoàn, Hội năm học 2014 - 2015

BẢN PHƯƠNG HƯỚNG

CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN

NĂM HỌC 2014 - 2015

Hội nghị mở rộng BCH Đoàn TNCS HCM LCĐ Bộ môn LLCT năm học 2014-2017 kêu gọi toàn thể sinh viên trong Liên chi tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ môn LLCT, giương cao ngọn cờ tiên phong của Đoàn TNCS HCM, nguyện kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Đoàn, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn thách thức, đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy trí tuệ, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết ĐH Đại biểu Đoàn TNCS HCM LCĐ Bộ môn LLCT năm học 2014-2017; vì sự phát triển của Bộ môn LLCT, góp phần vào sự phát triển chung của nhà trường, sự phát triển của sự nghiệp giáo dục, cùng toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn