Thông tin chi tiết về cán bộ, giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị

 THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN TỔ NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 

STT

Họ tên

Số điện thoại

Địa chỉ mail

Ghi chú

1

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

0989310394

ntthuthuy@tnut.edu.vn

 xem chi tiết tại đây...

2

TS. Đinh Cảnh Nhạc

0945386923

nhacdinhcanh62@yahoo.com.vn

  xem chi tiết tại đây...

3

Th.S Vũ Châu Hoàn

0979973942

vuchauhoandhcn@gmail.com

  xem chi tiết tại đây...

4

CN. Lương Thị Thu Trang

0965306633

thutrangllct@tnut.edu.vn

  xem chi tiết tại đây...

5

CN. Hoàng Thị Hải Yến

0987692148

hoangyen@tnut.edu.vn

  xem chi tiết tại đây...

6

ThS. Ngô Minh Thương

0962005163

ngominhthuong@tnut.edu.vn

  xem chi tiết tại đây...

7

ThS.Dương Thị Nhẫn

0977677880

duongnhan87@gmail.com

  xem chi tiết tại đây...

8

ThS. Nguyễn Thị Nương

01643913812

nguyennuong5988@gmail.com

  xem chi tiết tại đây...

9

CN. Trương Vũ Long

0977559588

truongvulong1988@gmail.com

  xem chi tiết tại đây...

10

ThS. Nguyễn Nam Hưng

0979319204

namhung1987@gmail.com

  xem chi tiết tại đây...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN TỔ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

STT

Họ tên

Số điện thoại

Địa chỉ mail

Ghi chú

1

ThS. Lương Thị Thúy Nga

0974957187

thuyngadttn@gmail.com

  xem chi tiết tại đây...

2

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

01658851234

ntthuhang@tnut.edu.vn

  xem chi tiết tại đây...

3

ThS. Phạm Thị Cẩm Ly

0978171666

ptcamly80@tnut.edu.vn

  xem chi tiết tại đây...

4

ThS. Ngô Thị Phương Thảo

01656065257

ngophuongthao@tnut.edu.vn

  xem chi tiết tại đây...

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN TỔ ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

STT

Họ tên

Số điện thoại

Địa chỉ mail

Ghi chú

1

ThS. Nguyễn Thị Vân

01636477000

ntvan@tnut.edu.vn

  xem chi tiết tại đây...

2

ThS. Nguyễn Thị Vân Anh

0982404515

vananhnguyen.tnut.edu@gmail.com

  xem chi tiết tại đây...

3

CN. Trương Thị Thùy Liên

01636399993

thuylienktcn@gmail.com

  xem chi tiết tại đây...

4

CN. Nguyễn Thị Nga

0974837295

nguyennga209@tnut.edu.vn

  xem chi tiết tại đây...

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ VĂN PHÒNG 

STT

Họ tên

Số điện thoại

Địa chỉ mail

Ghi chú

1

ThS. Dương Thị Hòa Nghĩa

0936639299

duonghoanghia@gmail.com

  xem chi tiết tại đây...

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn