Kế hoạch seimnar quý IV/2019

TT Khoa/Bộ môn Người thuyết trình Thời gian Địa điểm
1 LLCT Nguyễn Thị Thu Thủy 9h - 7/10/2019 A5-209
2 Hoàng Thị Hải Yến
3 Lương Thị Thúy Nga
4 Trương Vũ Long 9h - 14/10/2019
5 Dương Thị Nhẫn
6 Nguyễn Nam Hưng 9h - 21/10/2019
7 Ngô Minh Thương
8 Phạm Thị Cẩm Ly 9h - 4/11/2019
9 Lương Thị Thúy Nga
10 Nguyễn Thị Thu Hằng 9h - 11/11/2019
11 Ngô Thị Phương Thảo
12 Nguyễn Thị Vân 9h - 9/12/2019
13 Nguyễn Thị Nga
14 Trương Thị Thùy Liên 9h - 23/12/2019
15 Nguyễn Thị Vân Anh

Tin mới hơn

Tin cũ hơn