Thông báo về việc tổ chức Seminar khoa học bằng tiếng Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 4 năm 2019

 

BÁO CÁO

Công tác tổ chức Seminar bằng tiếng Anh hàng tuần tại đơn vị

 

  1. I.                  Thông tin chung

-         Tên đơn vị: Bộ môn Lý luận Chính trị

-         Địa chỉ văn phòng: A5-305

-         Cán bộ phụ trách Seminar bằng tiếng Anh: Nguyễn Thị Thu Thủy

-         Điện thoại: 0989310394   E-mail: ntthuthuy@tnut.edu.vn

  1. II.               Tình hình tổ chức Seminar bằng tiếng Anh Quý I năm 2019

-         Số Seminar tiếng Anh đã tổ chức: 0

-         Lý do: Quý I do lịch dạy của thầy cô trong Bộ môn dạy dồn cho sinh viên để sinh viên K54 nghỉ 05 tuần tham gia học kỳ quân sự nên Bộ môn chỉ triển khai cho thầy cô đăng ký kế hoạch báo cáo trong quý II.

  1. III.           Kế hoạch tổ chức Seminar bằng tiếng Anh Quý II năm 2019

-         Số báo cáo (dự kiến): 09

-         Thời gian (dự kiến): 15h00 thứ 2 hàng tuần trừ ngày lễ và bù lễ theo quy định của Nhà nước và Nhà trường.

-         Địa điểm (dự kiến): A5-305

-         Danh sách báo cáo viên (dự kiến):

TT

Khoa/Bộ môn

Người thuyết trình

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Lý luận Chính trị

Dương Thị Nhẫn

15h00 8/4/2019

A5-305

 

2

Lý luận Chính trị

Trương Vũ Long

14h30 16/4/2019

A5-305

T2 nghỉ bù lễ chuyển sang T3

3

Lý luận Chính trị

Nguyễn Nam Hưng

15h00 22/4

A5-305

 

4

Lý luận Chính trị

Ngô Minh Thương

15h0 06/5/2019

A5-305

 

5

Lý luận Chính trị

Nguyễn Thị Thu Thủy

15h0 13/5/2019

A5-305

 

6

Lý luận Chính trị

Hoàng Thị Hải Yến

15h0 13/5/2019

A5-305

 

7

Lý luận Chính trị

Lương Thị Thúy Nga

15h0 20/5/2019

A5-305

 

8

Lý luận Chính trị

Ngô Thị Phương Thảo

14h0 3/6/2019

A5-305

 

9

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

-         Dự kiến kết quả đạt được: Tạo môi trường sinh hoạt chuyên môn bằng tiếng Anh giúp thầy cô từng bước có thể mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp và sử dụng tiếng Anh chuyên ngành phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy

  1. IV.            Đề xuất, kiến nghị

-         Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc các báo cáo viên đề xuất hỗ trợ các bản báo cáo bằng tiếng Anh, Bộ môn sẽ liên hiện với Tổ tư vấn của Nhà trường và xin hỗ trợ cụ thể sau.

     TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Tin mới hơn

Tin cũ hơn