Thông báo hội thảo ICPMAT2018 - ĐH Bách khoa Hà Nội

Kính gửi các Khoa và Bộ môn chuyên môn trong toàn trường!

Trong khuôn khổ hợp tác với trường Đại học Toyama, Nhật Bản, Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ chủ trì tổ chức hội thảo quốc tế về Tính chất Vật lý và Ứng dụng Vật liệu tiên tiến lần thứ 13 (The 13th International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials - ICPMAT2018) tại Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vào các ngày 4-7 tháng 9 năm 2018.

Hội nghị ICPMAT2018 là hội nghị thường niên được tổ chức luân phiên tại các nước khác nhau nhằm tạo ra cơ hội cho các nhà khoa học, chuyên gia từ các trường đại học, viện nghiên cứu cũng như các nhà sản xuất trong và ngoài nước giao lưu, trao đổi, chia sẻ thông tin và báo cáo những kết quả nghiên cứu khoa học mới về nghiên cứu cơ sở, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ cả về vật lý và khoa học vật liệu.

Hội nghị sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực chính sau:

1. Kỹ thuật luyện kim

2. Vật liệu kết cấu

3. Vật liệu chức năng

4. Khoa học và tính toán vật liệu

 

Ban tổ chức kính mời các nhà khoa học, đồng nghiệp trong trường tham gia gửi bài cho hội nghị nhằm nâng cao vị thế hoạt động giao lưu trao và đổi nghiên cứu khoa học giữa các đơn vị trong và ngoài nước.

 Hạn cuối gửi tóm tắt vào 15/05/2018

Hạn cuối gửi bản toàn văn vào 31/07/2018

 

Thông tin chi tiết có thể xem tại: http://icpmat2018.hust.edu.vn/

Form mẫu viết tóm tắt và toàn văn bài báo có thể tải trực tiếp từ website hoặc tải từ file đính kèm

Chi tiết xin liên hệ: icpmat2018@hust.edu.vn hoặc icpmat2018@gmail.com


Kính đề nghị các Khoa và Bộ môn chuyên môn thông báo cho các cán bộ, giảng viên trong khoa được biết để viết bài và tham dự hội thảo!

Nội dung bằng Tiếng Anh

Abstract Format for the Thirteenth International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials

Abstract

 

This example abstract provides instructions on the format to be used when submitting the abstract to the ICPMAT 2018. Accepted file format is standard document format DOC (or DOCX). MS Word should be used. All submissions should be in English. Abstracts should not exceed 500 words. Margins should be exactly 1” on all sides (1” on all sides preferred). Type font should be Times New Roman 14 points for title and 12 points for other parts. The title should appear at the top, centered, and in bold. Add a single space with 12 point below the title. Author(s)’ name(s) should be typed in Title Case, centered in bold typeface. First name, middle name, followed by the surname, should be used to identify authors (see examples above). Underline only the name of the Presenting Author, regardless of order of authorship (example above assumes the author will be presenting). All affiliations should follow the authors’ names. If the authors have more than one affiliation, superscript numbers should be used to indicate the correct affiliation. Each author should indicate institute, city, state, country. E-mail address of the corresponding author should be following the affiliation(s). Do not include degrees or professional titles (e.g. Dr, Prof., etc). Up to five keywords should be provided following the abstract in Italic typeface, separated by commas. The conference organizers reserve the right to edit this abstract for grammar and format since it may be used in the final program. The abstract template can be downloaded from the conference website.

 

Keywords: first keyword, second keyword, last keyword

Tin mới hơn

Tin cũ hơn