Các giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị đã hoàn thành lớp huấn luyện dân quân tự vệ năm 2017

Bộ môn Lý luận Chính trị cử 2 giảng viên, thày Nguyễn Nam Hưng và thày Trương Vũ Long tham gia lớp huấn luyện dân quân tự vệ 2017. Lớp huấn luyện bắt đầu từ ngày 24/7/2017 đến ngày 28/7/2017. Cả hai giảng viên được cử tham gia lớp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Một số hình ảnh về lớp tập huấn dân quân tự vệ năm 2017

Tin mới hơn

Tin cũ hơn