Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1915/BGDĐT-GDTrH về việc tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh phổ thông.

Ngày 05/5/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1915/BGDĐT-GDTrH về việc tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh phổ thông.

Theo đó, yêu cầu không được sử dụng kết quả của các cuộc thi do Sở GDĐT chủ trì tổ chức và thành tích của học sinh do Sở GDĐT cử đi tham gia các cuộc thi quốc tế vào việc:

- Tuyển thẳng trong tuyển sinh đầu cấp học từ năm học 2018 - 2019.

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh từ năm 2017 - 2018;

Không xác nhận hoặc đề nghị Bộ GDĐT xác nhận lại thành tích của giáo viên và học sinh do Sở GDĐT cử đi tham gia các cuộc thi quốc tế.

Ngoài ra, Công văn 1915/BGDĐT-GDTrH còn hướng dẫn về điều kiện và hình thức tổ chức các cuộc thi, đồng thời nhấn mạnh không được lấy thành tích của các cuộc thi để xét thi đua đối với các đơn vị tham gia.

Xem toàn văn văn bản Xem lược đồ các văn bản liên quan Tải về

Tin mới hơn

Tin cũ hơn