Thông báo về việc tổ chức hướng dẫn chia sẻ và trao đổi thông tin về đăng ký phát minh, sáng chế và luật sở hữu trí tuệ

Kính gửi Thầy Cô thông báo của phòng KHCN&HTQT

Kính gửi các khoa chuyên môn trong toàn trường

Phòng KHCN&HTQT kính chuyển các đơn vị thông báo về việc Nhà trường tổ chức buổi hướng dẫn chia sẻ và trao đổi thông tin về đăng ký phát minh, sáng chế và luật sở hữu trí tuệ (nội dung chi tiết trong file đính kèm), kính đề nghị các đơn vị phổ biến rộng rãi nội dung thông báo này đến cán bộ, giảng viên trong đơn vị. 

Các thông tin cần lưu ý:

Thời gian tổ chức: từ 8h15 đến 11h15, thứ hai, ngày 05/6/2017

 Địa điểm: Phòng 203, giảng đường A9, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Thành phần: Đại diện Ban giám hiệu;
                       Chuyên gia cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam;
                       Đại diện lãnh đạo Phòng KHCN & HTQT;
                       Cán bộ, giảng viên đã đăng ký sở hữu phát minh sáng chế;                         Cán bộ, giảng viên là giảng viên chính, tiến sĩ;
                        
Cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm;

Tin mới hơn

Tin cũ hơn