Thắt chặt hoạt động liên kết đào tạo đại học

 

Theo Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT thì các điều kiện để thực hiện hoạt động liên kết đào tạo trình độ đại học (gọi tắt là LKĐT) đã được quy định chi tiết hơn so với Quyết định 42/2008/QĐ-BGDĐT. 

Theo đó, các cơ sở giáo dục muốn triển khai hoạt động LKĐT thì phải đáp ứng điều kiện chung sau đây:

- Ngành dự kiến LKĐT phải phù hợp với nhu cầu nhân lực của địa phương; và 

- Chỉ khi mà các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn chưa đáp ứng được nhu cầu đào tạo nhân lực của địa phương trong ngành đó.

Ngoài ra, từng chủ thể tham gia vào hoạt động LKĐT còn phải đáp ứng thêm các điều kiện riêng tương ứng với mình. Đơn cử như:

- Các cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo phải đã tuyển sinh ngành dự kiến LKĐT ít nhất 02 khóa;

- Đối với cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo và cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo thì phải có diện tích sàn xây dựng tối thiểu 2m2/sinh viên trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của mình.

Như vậy, hoạt động LKĐT sẽ chịu sự quản lý chặt chẽ hơn so với quy định hiện nay kể từ ngày Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực (ngày 01/5/2017).

Xem toàn văn văn bản Xem lược đồ các văn bản liên quan Tải về

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn