Phấn đấu 99% người có công có mức sống từ trung bình trở lên

Đây là một trong các nhiệm vụ mà Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đặt ra trong Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định 54/QĐ-LĐTBXH ngày 09/01/2017.

Theo đó, đáng chú ý là các chính sách liên quan đến người có công; đơn cử như sau:

- Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng.

- Phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau đây:

+ 99% hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú;

+ 98,5% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công.

- Rà soát và sửa đổi bổ sung những văn bản hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ các chính sách, chế độ ưu đãi người có công.

Ngoài ra, Quyết định 54/QĐ-LĐTBXH còn đề cập đến nhiều nội dung quan trọng khác, như là: giảm nghèo bền vững; tăng cường hoạt động bảo trợ, trợ giúp xã hội...

Xem toàn văn văn bản Xem lược đồ các văn bản liên quan Tải về

Tin mới hơn

Tin cũ hơn