Thông báo về việc tổ chức hội thảo "NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP"

HỘI THẢO BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2015
Thực hiện việc triển khai đề tài NCKH cấp Cơ sở của cô Nguyễn Thị Thu Hằng
Bộ môn triển khai tổ chức Hội thảo KH cấp Bộ môn: "NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP"

Hội thảo sẽ được tổ chức vào chiều thứ 2 ngày 30/11/2015 tại Bộ môn LLCT. Kính mời các thày cô giáo trong Bộ môn tham gia đầy đủ và nhiệt tình.

Trân trọng!

Tin mới hơn

Tin cũ hơn