Nhiệm vụ trọng tâm Quý III năm 2015 và phân công nhiệm vụ

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM QUÝ III NĂM 2015

VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Bộ môn đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2015 và phân công nhiệm vụ. 

Bộ môn đề nghị các đồng chí lãnh đạo Bộ môn, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ Công đoàn, Bí thư Liên chi Đoàn, Chi hội trưởng Liên chi hội sinh viên và toàn thể CBVC (kể cả cán bộ văn phòng Bộ môn) phối hợp triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể nêu trên cũng như giải quyết tốt những công việc đột xuất phát sinh khác trong quý III.

Các thầy cô xem chi tiết kế hoạch và phân công nhiệm vụ tại file đính kèm. Xin cảm ơn!

Tin mới hơn

Tin cũ hơn