KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2014 VÀ THÁNG 1/2015

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2014 VÀ THÁNG 1/2015

CỦA BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

TT

Nhiệm vụ và phân công

Thời gian hoàn thành

 

 

TBM: Nguyễn Thị Thu Thủy

 

1

Đại hội Chi bộ

Trước ngày 29/1/2015

2

Triển khai kế hoạch học kỳ II (2014-2015) của Bộ môn

 

3

Triển khai xếp thứ tự giảng viên trong các tổ chuyên môn và cán bộ văn phòng

Trước ngày 17/12/2014

4

Triển khai hoạt động chào năm mới 2015 và ngày Hội mở trường Open Day 2015 theo kế hoạch của Nhà trường.

Đêm 3 và sáng 4/1/2015

5

Tổ chức Hội thảo khoa học “45 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”

6/12/2014

6

Tiếp tục cử CBVC, giảng viên tham gia các lớp học tiếng Anh theo chỉ tiêu của Nhà trường giao cho.

 

7

Chỉ đạo các hoạt động giảng dạy và NCKH của tổ chuyên môn Những NLCB của Chủ nghĩa Mác – Lênin.

 

8

Chỉ đạo chung các công việc của Chi bộ và Bộ môn.

 

 

 

 Phó TBM: Nguyễn Thị Vân

 

1

Tổ chức HNCBCNVC đơn vị 2014

Trước ngày 14/12/2014

2

Hoàn thiện Website của Bộ môn

 

3

Triển khai xếp hạng giảng viên trong các tổ chuyên môn về sử dụng sách tiếng Anh, E-Learning theo các tiêu chí đã công bố

Trước ngày 9/12/2014

4

Tổ chức thi kết thúc học kỳ I (2014-2015), chấm thi, hoàn thành điểm đúng tiến độ.

Hoàn thành điểm trước ngày 11/1/2015

5

Phụ trách công tác HSSV và triển khai chấm điểm rèn luyện cho sinh viên K50 do Bộ môn quản lý

Trước ngày 24/1/2015

6

Chỉ đạo các hoạt động giảng dạy và NCKH của tổ chuyên môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

7

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên

 

 

                                                                                              Thái Nguyên, ngày 28 tháng 11 năm 2014

                                                                                                                Trưởng Bộ môn

  

 

                                                                                                      ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

 

P/s: Xem chi tiết tại file đính kèm

Tin mới hơn

Tin cũ hơn