Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN bắt đầu thực hiện từ năm 2019 tỉnh Quảng Ninh

11, Tháng 2, 2018

Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2019 tỉnh Bắc Cạn

10, Tháng 2, 2018

Bộ môn Lý luận Chính trị tổ chức Hội nghị "Trao đổi kinh nghiệm học tập cho sinh viên K53"

14, Tháng 11, 2017

Thư mời viết bài Hội thảo CLB Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 51

1, Tháng 6, 2017

Thông báo về việc tổ chức hướng dẫn chia sẻ và trao đổi thông tin về đăng ký phát minh, sáng chế và luật sở hữu trí tuệ

1, Tháng 6, 2017

Thông báo V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2018 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020.

15, Tháng 5, 2017

Thông báo về việc tổ chức hội thảo "NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP"

29, Tháng 11, 2015

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo KH cấp Trường

16, Tháng 11, 2015

HỘI THẢO KHOA HỌC BỘ MÔN LLCT

15, Tháng 6, 2015

Thư mời tham gia Hội nghị SAFE 2015

19, Tháng 5, 2015

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ NCKH tỉnh Yên Bái năm 2016

19, Tháng 5, 2015

Thông báo về hội thảo NCKH cấp Bộ môn năm học 2014 - 2015

22, Tháng 4, 2015

thông báo về việc tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ môn

24, Tháng 11, 2014

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo "45 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh"

5, Tháng 11, 2014

Tạp chí, hội thảo

4, Tháng 11, 2014
Page 3/4 <1234>