Nội dung Xemina khoa học bằng tiếng Anh - Quý II (tháng 6/2018) Báo cáo:Cô Nguyễn Thị Vân Anh

10, Tháng 6, 2018

Nội dung Xemina khoa học bằng tiếng Anh - Lần 2 (tháng 5/2018) Báo cáo:Cô Hoàng Thị Hải Yến

14, Tháng 5, 2018

Nội dung Xemina khoa học bằng Tiếng Anh Lân 1 (Tháng 5/2018) - Cô Lương Thị Thúy Nga

5, Tháng 5, 2018

Nội dung semina khoa học bằng tiếng Anh BM Lý luận Chính trị lần 2(Tháng 4/2018) - Cô Nguyễn Thị Nga

20, Tháng 4, 2018

Nội dung Xemina khoa học bằng tiếng Anh lần 2 (tháng 4 năm 2018)

15, Tháng 4, 2018

Thông báo hội thảo ICPMAT2018 - ĐH Bách khoa Hà Nội

14, Tháng 4, 2018

Nội dung báo cáo Xemina khoa học bằng tiếng Anh lần 1 (tháng 4/2018) - Cô Nguyễn Thị Vân

8, Tháng 4, 2018

Kế hoạch Xemina khoa học bằng tiếng Anh Bộ môn LLCT - Quý 2 năm 2018

7, Tháng 4, 2018

Bộ môn LLCT tổ chức xemina khoa học lần 2 - tháng 3/2018

31, Tháng 3, 2018

Nội dung báo cáo xemina khoa học bằng tiếng Anh lần 2 (tháng 3/2018)

28, Tháng 3, 2018

Bộ môn Lý luận Chính trị - Kế hoạch tổ chức Xemina khoa học bằng tiếng Anh lần 2 - tháng 3/2018

28, Tháng 3, 2018

Bộ môn Lý luận Chính trị tổ chức xemina khoa học lần 1 - tháng 3/2018

17, Tháng 3, 2018

Nội dung báo cáo Xemina khoa học bằng tiếng Anh - Tháng 3 năm 2018

13, Tháng 3, 2018

KẾ HOACH SEMINA KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ (THÁNG 3/2018)

11, Tháng 3, 2018

Thông báo về việc Tổ chức Hội thảo Câu lạc bộ Các trường kỹ thuật lần thứ 52

13, Tháng 2, 2018
Page 2/4 <1234>